Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Gesprekspartners kunnen elkaar niet horen

Tijdens het bellen treedt soms of altijd een van de volgende problemen op. Het probleem treedt meteen op aan het begin of pas in het verloop van de oproep, bijvoorbeeld pas na vijf minuten:

 • Je kunt je gesprekspartner niet horen.
 • Je gesprekspartner hoort jou niet.
 • Beide gesprekspartners kunnen elkaar niet horen.

Daarbij kan mogelijk de indruk worden gewekt dat de telefoonverbinding is verbroken. Er is echter nog steeds een telefoonverbinding. Dat kun je zien omdat de led voor telefonie van de FRITZ!Box nog brandt. De led gaat pas uit wanneer je de oproep beëindigt door op te hangen.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente software installeren

 1. Installeer de meest recente software op de telefoon.

2 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Opnieuw opstarten" ("Herstart").
 4. Klik op de knop "Opnieuw opstarten".

3 STUN-server invoeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik bij het internettelefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Controleer of het veld "STUN-server" beschikbaar is onder de invoervelden voor de toegangsgegevens.
 5. Als het veld beschikbaar en leeg is, voer dan hier het adres in van de STUN-server van je provider voor internettelefonie en klik op "OK".
  • Als het veld niet beschikbaar is:
   1. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "andere aanbieder" ("andere provider"), ook als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
   2. Controleer of het veld "STUN-server" nu wel beschikbaar is.
   3. Als het veld beschikbaar is, voer dan hier het adres in van de STUN-server van je provider voor internettelefonie en klik op "OK".
    • Als het veld niet beschikbaar is, klik dan op "Annuleren". De STUN-server is al vooraf geconfigureerd.

4 Port forwarding voor internettelefonie configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box niet zelf verbinding maakt met het internet, maar de internetverbinding van een andere router in het netwerk gebruikt:

Automatische port forwarding configureren

Als je port forwarding in de FRITZ!Box inschakelt, verstuurt de FRITZ!Box regelmatig IP-pakketten, zodat de port forwarding van de router automatisch actief blijft:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Eigen telefoonnummers".
 3. Klik op het tabblad "Instellingen voor de aansluiting" ("Aansluitingsinstellingen").
 4. Klik bij "Telefonieverbinding" op "Instellingen wijzigen".
 5. Schakel de optie "Port forwarding van de internetrouter actief houden voor telefonie" ("Poortdoorschakeling van de internetrouter voor telefonie actief houden") in.
 6. Kies een geschikt tijdsinterval. Selecteer "30 seconden" als je niet weet hoe lang de tijdelijke port forwardingregels moeten worden gehandhaafd.
 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Statische port forwarding configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de router geen ondersteuning biedt voor automatische port forwarding door de FRITZ!Box:

Opmerking:Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Configureer in de router een port forwardingregel van UDP-poort 5060 naar poort 5060 van de FRITZ!Box.
 2. Als je telefonieprovider versleutelde telefonie via TLS ondersteunt, zoals bijvoorbeeld Telekom, Easybell, dus.net, configureer dan ook een port forwardingregel van TCP-poort 5061 naar poort 5061 van de FRITZ!Box.

De FRITZ!Box is nu volledig geconfigureerd voor inkomende- en uitgaande verbindingen via het internet. Er zijn volgens ons geen mogelijkheden om deze fout te verhelpen. Verdere oorzaken kunnen bijvoorbeeld storingen bij de provider voor internettelefonie zijn, of de router die de internetverbinding maakt, stuurt mogelijk de spraakpakketten niet door naar de FRITZ!Box. In deze gevallen is er geen oplossing via de FRITZ!Box mogelijk.