Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Snelkiesnummers op de FRITZ!Fon gebruiken

Door de snelkiestoetsen op de FRITZ!Fon ingedrukt te houden, heb je snel toegang tot verschillende functies en telefoonnummers. Je kunt zelf telefoonnummers toewijzen aan de toetsen 2 tot 9 om de geselecteerde deelnemer nóg sneller te bereiken. Bovendien kun je de toetsen van de telefoon heel makkelijk vergrendelen, om onbedoelde invoer in de telefoon te voorkomen of om de functie "Niet storen"in te schakelen als de telefoon tijdelijk niet moet overgaan.

1 Snelkiestoetsen toewijzen

Toets Functie
0 Menu "Internetdiensten" openen
1 Antwoordapparaat bellen
2-9 Snelkiesnummers 02-09 van het eerste FRITZ!Box-telefoonboek kiezen
* Niet storen inschakelen/uitschakelen
# Toetsblokkering inschakelen/uitschakelen
*inkomende oproepen worden nog steeds aangegeven d.m.v. een rode led

2 Telefoonnummer aan snelkiesnummer toewijzen

FRITZ!Fon gebruikt de snelkiesnummers 02-09 uit het eerste FRITZ!Box-telefoonboek. Als je bijvoorbeeld de toets 2 ingedrukt houdt, wordt de deelnemer gebeld aan wie je het snelkiesnummer 02 hebt toegewezen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonboek".
 3. Ga naar het eerste telefoonboek. In andere telefoonboeken kun je geen snelkiesnummers instellen.
 4. Klik op de knop (Bewerken) bij de telefoonboekvermelding die je wilt toewijzen aan een snelkiestoets.
 5. Klik op "Meer opties" ("Andere opties") en selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Telefoonnummer" een telefoonnummer.

  Belangrijk:Bij telefoonboekvermeldingen met meerdere telefoonnummers (bijvoorbeeld "Mobiel" en "Zakelijk") kan aan slechts één van deze telefoonnummers een snelkiesnummer worden toegewezen.

 6. Voer in het veld "Snelkiesnr." een cijfer tussen 2 en 9 in.

  Belangrijk:Het snelkiesnummer mag nog niet zijn toegewezen aan een andere telefoonboekvermelding. Als het snelkiesnummer al bestaat, moet je eerst de betreffende telefoonboekvermelding bewerken.

 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 8. Herhaal de stappen 4 - 7 voor elke telefoonboekvermelding die je wilt kunnen bellen met een snelkiesnummer.