Aanbevelen:
Vraagbaak

AVM verklaart Mesh Wi-Fi steering

Bij de verdere ontwikkeling van het FRITZ!OS is ook Mesh Wi-Fi steering een erg belangrijk aspect. Met behulp van Mesh Wi-Fi steering stuurt de Mesh-master (FRITZ!Box) de Wi-Fi-apparaten automatisch naar het Wi-Fi-toegangspunt met de beste Wi-Fi-ontvangst en tegelijk naar de meest geschikte frequentieband. Hierna leggen we uit welke voordelen Mesh steering jou biedt.

Wat is Mesh Wi-Fi steering?

In het Mesh-netwerk krijgt de FRITZ!Box in zijn functie als Mesh-master verbindingsinformatie over alle Wi-Fi-eindapparaten (bijv. smartphones of laptops) en alle Mesh-repeaters (bijv. een andere FRITZ!Box, een FRITZ!Repeater of een FRITZ!Powerline-adapter), die ook "access points" (kort "AP") worden genoemd. Zodra de Mesh-master vaststelt dat een Wi-Fi-apparaat geen optimale verbinding meer heeft, geeft hij het apparaat het commando om naar een betere Mesh-repeater of een andere frequentieband te wisselen.

Met het meest up-to-date FRITZ!OS werkt Mesh Wi-Fi steering nog intelligenter. Bovendien wordt bij de steering-beslissing rekening gehouden met nog andere aspecten, bijvoorbeeld het verbindingstype en de snelheid en de benutting van de verschillende mogelijke verbindingswegen.

In tegenstelling tot Wi-Fi-roaming is het bij Mesh Wi-Fi steering dus niet het Wi-Fi-apparaat, maar de Mesh-master die beslist wanneer het wisselen van draadloos netwerk zinvol is. Dat heeft als duidelijk voordeel dat de Mesh-master beter kan beoordelen welk Wi-Fi-toegangspunt resp. welke frequentieband momenteel ideaal is, aangezien deze informatie heeft over alle Wi-Fi-apparaten en hun verbindingen, inclusief de benutting van de Mesh-repeaters.

Om Mesh Wi-Fi steering te activeren, moeten alle Wi-Fi-apparaten de Wi-Fi-normen 802.11k en 802.11v volledig ondersteunen. De beslissing of het commando van de Mesh-master voor het wisselen ook wordt uitgevoerd, wordt echter steeds door het Wi-Fi-apparaat zelf genomen.

Wat doet band steering?

Met de technologie band steering wordt het concept dual Wi-Fi (2,4 en 5 GHz-band) consequent verder ontwikkeld. Veel moderne Wi-Fi-apparaten gebruiken reeds afwisselend twee verschillende Wi-Fi-banden. Band steering is de benaming voor het procedé waarbij de FRITZ!Box deze bandbesturing automatisch uitvoert. Daarbij beslist de Mesh-master zelf via welke frequentieband een Wi-Fi-apparaat zich met een FRITZ!Box, een FRITZ!Repeater of een FRITZ!Powerline-adapter verbindt. Zo wordt ervoor gezorgd dat het Wi-Fi-apparaat steeds verbonden is via de frequentieband die in de actuele situatie de beste gegevensoverdracht met maximale stabiliteit mogelijk maakt.

Optimalisering door AP-steering

Met AP-steering wordt bepaald via welke Mesh-repeater (de zogenoemde "access points") een Wi-Fi-apparaat zich met het thuisnetwerk verbindt. De Mesh-master (FRITZ!Box) analyseert daarvoor permanent alle Wi-Fi-verbindingen in het thuisnetwerk. Zodra hij vaststelt dat een Wi-Fi-apparaat via een ander Wi-Fi-toegangspunt een aanzienlijk betere verbinding tot stand kan brengen, geeft hij het apparaat het commando om te wisselen. De centrale coördinatie maakt daarbij voor het Wi-Fi-apparaat een naadloze overgang en dus wisselen zonder onderbrekingen mogelijk.

Vier belangrijke punten voor Mesh steering

  • De meest up-to-date versie van FRITZ!OS moet geïnstalleerd zijn.
  • Alle FRITZ!-producten moeten in de Mesh Wi-Fi geïntegreerd zijn (te herkennen aan het Mesh-symbool).
  • Alle Wi-Fi-apparaten moeten de Wi-Fi-normen 802.11k en 802.11v ondersteunen.
  • De Wi-Fi-netwerknamen (SSID) van beide frequentiebanden (2,4 en 5 GHz) van de Mesh-master en de Mesh-repeater moeten identiek zijn.

Welke stappen je nog kunt uitvoeren om het WiFi-vermogen te verbeteren, lees je in deze vraagbaak.