WiFi of kabel – wat is het beste voor gaming?

verder >
artikel 7 van 7

WiFi of kabel – wat is het beste voor gaming?

Een snelle en stabiele internetverbinding is essentieel voor de online-gamebeleving. Bij de inrichting van de consoles of de pc heeft men de keuze tussen een draadloze verbinding via WiFi of met de klassieke netwerkkabel. De woonsituatie en de algemene capaciteit van de verbinding, maar ook de eigen affiniteit met het online gamen maken ofwel de ene, ofwel de andere variant aantrekkelijker. Hier in de raadgever krijg je meer uitleg over hoe je op technisch niveau zorgt voor de beste omstandigheden voor urenlang spelplezier en hoge scores. Bovendien kijken we in wat meer detail naar beide verbindingstypes aan de hand van het voorbeeld van de PlayStation 4 van Sony.

1. Waarop moet je letten bij online-gaming?
2. Een vergelijking tussen WiFi en kabel
3. Het alternatief: FRITZ!Powerline


1. Waarop moet je letten bij online-gaming?

Ping, lag, latentie, bandbreedte – het is niet altijd makkelijk om je weg te vinden. In het ideale geval richt je de console of de pc eenmaal in met een verbinding naar keuze en ga je meteen aan de slag. De technische achtergrond van gamen via internet met mensen uit de hele wereld is zo complex dat een klein probleem al volstaat om de verbinding te beïnvloeden. Daarom zorg je er best voor dat je op zijn minst in je eigen netwerk alle nodige maatregelen treft. Hiervoor is een beetje elementaire kennis nodig, om problemen die tijdens het gamen voorkomen goed te kunnen inschatten.

Misschien weten niet alle spelers wat het bij online-gaming veelgebruikte begrip "ping" precies betekent. Algemeen gesproken gaat het daarbij om een diagnosetool om de netwerkverbinding te controleren. Met ping kun je te weten komen of bepaalde deelnemers in een IP-netwerk beschikbaar zijn. Hiervoor worden datapakketten tussen de deelnemers verstuurd. Behalve de beschikbaarheid is ook de tijd van belang die pakketten nodig hebben om bij de ontvanger aan te komen, en die de antwoordpakketten nodig hebben om weer bij de oorspronkelijke zender aan te komen.

Hoe vertragingen in het spel ontstaan

In een gaming-context wordt de ping als getal of als balkendiagram (gelijkend op het symbool voor de WiFi-verbinding) weergegeven. Als er een getal staat, is de weergave in milliseconden (ms). Nauw verbonden met de ping zijn de begrippen latentie en lag. Het eerste geeft de duur aan die voor het versturen van de pakketten nodig is en kan aan ping gelijkgesteld worden. Om precies te zijn gaat het bij het in milliseconden weergegeven getal in het spel om de "latentietijd". Hoe groter dit getal, hoe langer het duurt om pakketten met spelgegevens naar de server te versturen en weer te ontvangen. Men moet dus proberen een zo laag mogelijke ping oftewel een geringe latentie te hebben. Om dit te bereiken moet men de juiste spelserver kiezen – bijvoorbeeld een server die in Europa staat en niet in Australië. Maar even belangrijk is een optimale verbindingen van het thuisnetwerk met het internet.

Als de ping-waarde te hoog is, de verbinding niet stabiel is of de leiding overbelast is, heeft dit een negatieve impact op de gamebeleving. Deze storingen worden "lags" (vertragingen) genoemd. Spelers met een slechte verbinding hebben meer tijd nodig om de belangrijke datapakketten te versturen en te ontvangen. Hierdoor ontstaat een asynchrone spelweergave: ingevoerde gegevens worden later verstuurd, het spelgebeuren op de server staat al veel "verder" dan wat je op je eigen beeldscherm ziet, enz. Afhankelijk van de tolerantie worden spelers met een zeer slechte verbinding ten voordele van andere spelers uit het lopende spel verwijderd. Omwille van de complexiteit, van de specifieke netwerkconfiguraties van afzonderlijke deelnemers en van de standplaats van de server, kunnen lags nooit helemaal worden uitgesloten. Men kan wel proberen om ze tot het minimum te beperken door de juiste verbinding te kiezen.

2. Een vergelijking tussen WiFi en kabel

Zowel WiFi als de verbinding met een kabel kunnen snel tot stand worden gebracht, zijn eenvoudig te beheren en zeer betrouwbaar. Maar er zijn wel wat verschillen: de grote voordelen van de draadloze verbinding zijn de flexibiliteit en het praktisch onbeperkte aantal apparaten die tegelijk kunnen worden gebruikt. PlayStation 4, Xbox One, Wii U kunnen dus allemaal zonder veel inspanning bij de inrichting in het thuisnetwerk worden gebruikt, naast de pc, smart-tv, enz. Met een FRITZ!Box 7490 kunnen met WiFi N (der snellere standaard WiFi AC wordt door de huidige consoles niet ondersteund) transmissiesnelheden van tot 450 Mbit/s worden bereikt.

Hoe dat er in de praktijk uitziet bij een DSL-aansluiting met 50.000 kbit/s, kun je in de screenshot zien. De snelheden uit het voorbeeld van de PlayStation zijn weliswaar slechts een schatting, maar ze volstaan om een algemeen beeld te vormen. Ter directe vergelijking zie je op de tweede afbeelding precies dezelfde opstelling met een kabelverbinding. Je kunt zien dat de gegevenscapaciteit met de kabelverbinding bij het downloaden 7,2 Mbit/s hoger ligt dan bij de draadloze variant. Ook het uploaden gaat 0,6 Mbit/s sneller. Deze tendens geeft duidelijk aan dat een kabelverbinding voor online-gamers beter geschikt is. De werkelijke afwijkingen kunnen zelfs groter zijn dan deze door het systeem gemaakte schattingen.

Is gamen via WiFi überhaupt een goed idee?

Welke impact heeft dat op het spel? Als je de cijfers en de verschillen bekijkt, zou je kunnen denken dat een WiFi-verbinding voor gamen niet geschikt is. Dat klopt echter niet: de bandbreedte, en dus de gegevenscapaciteit, is bij het gamen wel belangrijk, maar speelt eigenlijk slechts een ondergeschikte rol. Er worden niet voortdurend honderden megabytes aan gegevens verstuurd, aangezien de meeste games de inhoud lokaal verwerken en alleen informatie voor het synchroniseren van spelfiguren en -vorderingen van de afzonderlijke deelnemers via het internet wordt uitgewisseld. Het datavolume van deze pakketten is niet zo groot, en dus is de relatief kleine omvang van verstuurde gegevens bij WiFi zo goed als verwaarloosbaar.

Een regelmatige, lage ping en een in het ideale geval afwezige afwijking zijn belangrijker dan alleen de bandbreedte – en wat dat betreft is WiFi helaas gevoeliger voor regelmatig optredende storingen en schommelingen. Hierdoor kan bij draadloze overdracht, ondanks voldoende bandbreedte, de verbinding af en toe uitvallen. Dit is bij een kabelverbinding niet zo het geval. Dat betekent echter alleen maar dat er potentieel meer risico's zijn bij het gamen via WiFi. In de praktijk is het ook goed mogelijk dat beide varianten even goed werken.

3. Het alternatief: FRITZ!Powerline

Je wilt je FRITZ!Box het liefst per kabel verbinden, maar dit is niet mogelijk omwille van je inrichting, muren of lange kabeltrajecten? In dat geval gebruik je gewoon FRITZ!Powerline. De adapters plaats je in een wandcontactdoos in de buurt van je FRITZ!Box en je gaming-hardware – de gegevensoverdracht vindt dan plaats via de stroomleiding. Zo combineer je de voordelen van kabel en WiFi: de gegevens worden afgeschermd verstuurd en zijn niet gevoelig voor storingen.

Toch blijf je met FRITZ!Powerline flexibel: je hebt alleen maar twee vrije wandcontactdozen nodig. Op de laatste screenshot zie je hoe de gegevenscapaciteit van FRITZ!Powerline 546E in vergelijking met de twee andere verbindingstypes de bovenhand haalt. Je kunt zien dat de download- en uploadsnelheid met slechts kleine afwijkingen naar beneden in de buurt liggen van de snelheid van de LAN-verbinding.

Conclusie

CONCLUSIE: de beste optie voor gamers is de kabel. Met name de factor van een zo stabiel mogelijke verbinding is daarbij doorslaggevend. Storingen in de WiFi-verbinding kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de verbinding of de snelheid van de gegevensoverdracht bij het gamen, hoewel dit niet noodzakelijk het geval is. De waarschijnlijkheid dat storingen optreden is bij WiFi hoger dan bij verbindingen via de LAN-kabel. Hoe sneller het spel loopt en hoe meer informatie moet worden overgedragen, hoe meer pakketten er via de internetverbinding moeten worden verstuurd en ontvangen. Daarom geldt voor gamingfans de vuistregel: als het kan, gebruik je best de kabel. FRITZ!Powerline is daarbij meer dan een alternatief voor het leggen van lange kabels.

verder >
artikel 7 van 7