WiFi – veilige netwerksleutel

Een veilige netwerksleutel voor het eigen thuisnetwerk

Bij de eerste inbedrijfname van je FRITZ!Box wordt de draadloze verbinding beveiligd door een WPA2-sleutel. Deze staat in de regel op de onderzijde van je toestel gedrukt en wordt automatisch gebruikt wanneer je de FRITZ!Box naar de fabrieksinstellingen terugzet. Voor optimale veiligheid raden we je aan, deze vooraf ingestelde sleutel te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord.

Makkelijk te vinden op de interface

Om de veiligheidssleutel voor je WiFi te wijzigen, meld je je aan op de webinterface van je FRITZ!Box. Navígeer daar naar de tab "WLAN" en klik vervolgens op de tab "Security". Hier kun je niet alleen het type versleuteling bepalen, maar ook meteen de WiFi-netwerksleutel invoeren en wijzigen.

Maximale veiligheid door veel afwisseling

De regels die algemeen gelden voor alle wachtwoorden, zijn ook voor het vastleggen van het WiFi-wachtwoord van toepassing. Kies geen wachtwoord dat anderen makkelijk kunnen raden. Het is algemeen af te raden om bestaande woorden te kiezen. Kies eerder voor een "verwarde" mengeling van uiteenlopende tekens. Door zo een volledig willekeurig wachtwoord aan te maken, verhoog je de veiligheid van je thuisnetwerk en je gegevens aanzienlijk.

Alle soorten tekens gebruiken

Om een geschikt wachtwoord aan te maken, heb je niet alleen de keuze uit de letters van het alfabet, zowel hoofdletters als kleine letters. Je kunt ook gebruik maken van spaties, de cijfers 0 t/m 9 en bepaalde speciale tekens. Tot die laatste categorie behoren onder anderen ! "# $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~. Ook een lang wachtwoord is aanbevolen. Door het systeem wordt een lengte tussen 8 en 63 tekens voorgeschreven. Als je rekening houdt met deze factoren bij het kiezen van je wachtwoord, zorg je voor maximale veiligheid in het draadloze thuisnetwerk.