Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

WireGuard-VPN met de FRITZ!Box op de smartphone of tablet configureren

De VPN-verbinding tussen je smartphone of tablet met Android of iOS en de FRITZ!Box configureer je gemakkelijk en gratis via WireGuard. ✓

Met WireGuard kun je op je smartphone of tablet heel gemakkelijk VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand brengen. Zo heb je ook onderweg via een veilig versleutelde verbinding toegang tot je FRITZ!Box en alle apparaten in je thuisnetwerk.

Daarnaast routeert het mobiele apparaat ook alle internetaanvragen via de VPN-verbinding naar je FRITZ!Box. Zo kun je in openbare Wi-Fi-hotspots gevoelige diensten zoals bijvoorbeeld e-mail of internetbankieren net zo veilig gebruiken als wanneer je thuis rechtstreeks via Wi-Fi met je FRITZ!Box bent verbonden.

WireGuard is beschikbaar voor Android en Apple iOS.

Een overzicht van alle andere VPN-verbindingsopties vind je in onze handleiding VPN met FRITZ!.

Voorwaarden/beperkingen

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Registreer de FRITZ!Box bij MyFRITZ!Net, zodat de FRITZ!Box op elk moment vanuit het internet bereikbaar is met een vast MyFRITZ!-adres:

MyFRITZ! configureren
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!-account".
 3. Voer in het invoerveld "Your email address" je e-mailadres in.
 4. Klik op "Toepassen". MyFRITZ!Net stuurt je nu een e-mail met een bevestigingslink voor je FRITZ!Box.

  Belangrijk:Als je geen e-mail hebt ontvangen, werd de e-mail aangemerkt als ongewenste reclame (spam). Controleer in dit geval de spammap van je e-mailpostvak.

 5. Open de e-mail die je hebt ontvangen van MyFRITZ!Net.
 6. Klik in de e-mail op de knop "Uw FRITZ!Box registreren".

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide zijden van een VPN-verbinding moeten IP-adressen uit verschillende IP-netwerken gebruiken. Zodra het mobiele apparaat een verbinding tot stand heeft gebracht met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als je FRITZ!Box gebruikt, is het niet meer mogelijk te communiceren via VPN.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router waarmee je de FRITZ!Box wilt verbinden, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

IP-netwerk van de FRITZ!Box wijzigen
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik bij "WAN setting" of LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "IPv4 Settings".
 6. Voer het beoogde IP-adres en het subnetmasker in.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 WireGuard installeren

 1. Installeer op je mobiele apparaat de WireGuard-app uit de Google Play Store of deApple App Store.

3 VPN-verbinding configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN (WireGuard)".
 4. Klik op de knop "Add Connection".
 5. Klik op "Connect a single device" en vervolgens op "Next".
 6. Voer een naam in voor de VPN-verbinding (bijvoorbeeld iPhone Anna).
 7. Klik op "Finish".
 8. Bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht en klik op "OK" om het procedé te voltooien.
 9. Open op het mobiele apparaat de WireGuard-app.
 10. Tik in de WireGuard-app op "+" (plusje) en vervolgens op "Scan from QR code" of "Create from QR code".
 11. Richt de camera op de QR-code in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 12. Voer een naam in voor de VPN-verbinding (bijvoorbeeld FRITZ!Box thuis) en tik op "Create tunnel" of "Save.

4 VPN-verbinding tot stand brengen

 1. Open op het mobiele apparaat de WireGuard-app.
 2. Tik op de aan-uitschakelaar achter de naam van de VPN-verbinding (bijvoorbeeld FRITZ!Box thuis).
 3. De verbinding is tot stand gebracht zodra het VPN-pictogram verschijnt in de statusbalk.