Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden

Je wilt de FRITZ!Box naar de fabrieksinstellingen terugzetten? ✓ Zo gaat het resetten heel gemakkelijk.

Laad de fabrieksinstellingen om alle persoonlijke instellingen te wissen die je hebt geconfigureerd in je FRITZ!Box. Dat is zinvol als je de FRITZ!Box bijvoorbeeld gaat gebruiken op een andere locatie of van plan bent om de FRITZ!Box aan een andere gebruiker te geven. Bovendien kun je zo onjuiste instellingen verwijderen die een goede werking van de FRITZ!Box voorkomen.

Je kunt de fabrieksinstellingen laden via de gebruikersinterface of via een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen via de gebruikersinterface laden

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
  2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
  3. Klik op het tabblad "Fabrieksinstellingen".
  4. Klik op de knop "Fabrieksinstellingen laden".
  5. Tijdens het procedé knipperen alle leds één keer. Het laden van de fabrieksinstellingen is voltooid, zodra de WLAN-led blijft branden.

2 Fabrieksinstellingen met een telefoon laden

Met IP-telefoons, bijvoorbeeld FRITZ!App Fon, kunnen aan de FRITZ!Box geen toetssequenties worden gestuurd. Daarom kun je geen IP-telefoons gebruiken om de fabrieksinstellingen te laden.

  1. Toets op de telefoon #991*15901590* in en druk op de beltoets (hoorn van de haak nemen).
  2. Hang na ca. 3 seconden weer op.
  3. Tijdens het procedé knipperen alle leds één keer. Zodra de WLAN-led blijft branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.