Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Back-up van de FRITZ!Box-instellingen maken en herstellen

Je kunt de instellingen van je FRITZ!Box opslaan in een back-upbestand en dan zo nodig alle of alleen bepaalde instellingen herstellen.

Als je het back-upbestand in een andere FRITZ!Box gebruikt om instellingen te herstellen, worden alleen de basisinstellingen zoals de internettoegang, telefoonnummers en Wi-Fi-instellingen overgenomen. De FRITZ!Box krijgt een nieuw MyFRITZ!-adres en de geavanceerde instellingen (bijvoorbeeld onlinetelefoonboeken, VPN-verbindingen) moeten opnieuw worden ingesteld.

Om over te stappen op een nieuwe FRITZ!Box raden we aan de wizard te gebruiken waarmee je eenvoudig kun overstappen op een andere FRITZ!Box en waarmee alle instellingen worden overgezet naar de nieuwe FRITZ!Box. Met behulp van de wizard kunnen op de nieuwe FRITZ!Box ook alle andere FRITZ!-apparaten worden gebruikt zonder dat deze opnieuw aangemeld of ingesteld hoeven te worden.

Opmerking:Je kunt ook automatisch een back-up van je instellingen laten maken door de push-service. De push-service "Back-up van de instellingen maken" verstuurt voor iedere update en iedere keer voordat de fabrieksinstellingen worden geladen, automatisch een e-mail met het back-upbestand.

Voorwaarden/beperkingen

 • Als de instellingen in een andere FRITZ!Box worden hersteld met het back-upbestand, moet de FRITZ!OS-versie van de andere FRITZ!Box ten minste dezelfde versie zijn als het FRITZ!OS van de oude FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Een back-up van de instellingen van de FRITZ!Box maken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Back-up maken".
 4. Voer een wachtwoord in.

  Opmerking:Bewaar het wachtwoord zorgvuldig! Het back-upbestand kan alleen na het invoeren van het wachtwoord worden gebruikt.

 5. Klik op "Back-up maken" en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.
 6. Sla het bestand "FRITZ!Box[...].export" op de computer op.

2 Instellingen van de FRITZ!Box herstellen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Herstellen".
 4. Klik op de knop "Bladeren..." of "Bestand kiezen".
 5. Selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 6. Voer het wachtwoord in dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 7. Als je de instellingen in dezelfde FRITZ!Box herstelt, schakel dan de optie "Alle instellingen herstellen" in.
  • Als je de instellingen wilt herstellen in een andere FRITZ!Box of alleen bepaalde instellingen wilt herstellen, schakel dan de optie "Zelf kiezen welke instellingen moeten worden hersteld".
 8. Klik op de knop "Herstellen".
 9. Als je hiernaar wordt gevraagd, bevestig het uitvoeren dan ook bij de FRITZ!Box.
 10. Als het dezelfde FRITZ!Box  is, worden nu alle instellingen overgezet.
  • Als het een andere FRITZ!Box is of als je "zelf selecteren ..." hebt ingeschakeld, schakel dan de instellingen in die je wilt overzetten en klik op "Toepassen".

3 DECT-apparaten opnieuw aanmelden

Als de DECT-apparaten na de import van de instellingen niet automatisch verbinding met de FRITZ!Box hebben gemaakt, meld ze dan snel en gemakkelijk aan bij de FRITZ!Box via de Geavanceerde aanmeldmodus (Geavanceerde aanmeldmodus). De geavanceerde aanmeldmodus blijft na het inschakelen gedurende een uur actief. Zo kun je je DECT-apparaten op je gemak achter elkaar weer aanmelden bij de FRITZ!Box:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "DECT".
 3. Klik op de knop "Geavanceerde aanmeldmodus starten".
 4. Meld je FRITZ!DECT-apparaten bij de nieuwe FRITZ!Box aan:
  FRITZ!DECT-apparaatAanmelding
  FRITZ!Fon Druk op de menutoets en selecteer "Instellingen > Aanmelding > Aanmelden > OK".
  FRITZ!DECT 500 Laad de fabrieksinstellingen van FRITZ!DECT 500.
  FRITZ!DECT 440 Druk op de menutoets
  FRITZ!DECT 400 Druk op de DECT-verbindingstoets op de bovenkant van de schakelaar tot je een geluidssignaal hoort.
  FRITZ!DECT 302, 301 Druk op de menutoets en selecteer "Anmeldung > OK".
  FRITZ!DECT 300 Druk op de menutoets en selecteer "FUNK > OK".
  FRITZ!DECT 350 Laad de fabrieksinstellingen van FRITZ!DECT 350.
  FRITZ!DECT 210, 200 Houd de DECT-toets ingedrukt tot de toets knippert.
  FRITZ!DECT Repeater 100 Houd de DECT-toets ingedrukt tot de toets knippert.
 5. Als je alle DECT-apparaten hebt aangemeld, kun je de geavanceerde aanmeldmodus ook vroeger uitschakelen door onder "Telefonie > DECT" op de knop "Geavanceerde aanmeldmodus stoppen" te klikken.