Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Via port forwarding geen toegang tot FRITZ!Box-thuisnetwerk

Ondanks geconfigureerde port forwardingregels zijn apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk, bijvoorbeeld een NAS-systeem of een webserver of een server voor onderhoud op afstand, niet toegankelijk vanaf het internet.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:Deze handleiding heeft betrekking op FRITZ!OS 7.50 of nieuwer. Onder een oudere FRITZ!OS-versie kan de configuratie afwijken of is de functie mogelijk niet beschikbaar. De FRITZ!OS-versie vind je in de gebruikersinterface op de pagina "Overview".

1 FRITZ!Box in het internet niet bereikbaar

Apparaten in het thuisnetwerk van de FRITZ!Box zijn alleen toegankelijk als de FRITZ!Box een in het internet bereikbaar IPv6- of IPv4-adres heeft en het apparaat waarmee toegang moet worden verkregen dit IP-adres kan bereiken.

Of de FRITZ!Box een in het internet bereikbaar IP-adres heeft en of het apparaat dit IP-adres kan bereiken, kun je uitzoeken met behulp van de handleiding Internetbereikbaarheid van de FRITZ!Box controleren.

2 Port forwarding in FRITZ!Box configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als het apparaat of serverdienst de benodigde poorten zelfstandig in de FRITZ!Box configureert via PCP (Port Control Protocol) of UPnP (Universal Plug and Play):

Opmerking:Als in de FRITZ!Box geen statische port forwardingregels zijn geconfigureerd voor een apparaat of een toepassing, kunnen andere apparaten of toepassingen in sommige gevallen de benodigde port forwardingregels via PCP of UPnP voor zichzelf configureren.

 1. Wanneer de apparaten of serverdiensten bereikbaar zijn via een URI-schema (Uniform Resource Identifier) zoals https:// of ftp://, configureer dan voor deze apparaten en serverdiensten toegang via MyFRITZ!.
 2. Wanneer de apparaten of serverdiensten niet bereikbaar zijn via een URI-schema (bijvoorbeeld servers voor onderhoud op afstand of een VPN-server) of deze zonder gebruik van MyFRITZ! toegankelijk moeten zijn, configureer dan voor deze apparaten of serverdiensten statische port forwarding.

3 Extern toegewezen poorten controleren

De FRITZ!Box kan niet altijd de gewenste poorten openen, bijvoorbeeld omdat dezelfde poort al is toegewezen aan een ander apparaat, bijvoorbeeld bij automatische port forwarding via PCP of omdat de internetprovider de gewenste poort niet heeft vrijgegeven:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "Port Sharing".
 4. Controleer of er voor het apparaat in kwestie bij "Port Assigned Externally" de door jou gewenste poorten voor IPv4 of IPv6 worden weergegeven.
 5. Als er voor de extern toegewezen poort ("Port Assigned Externally") andere poorten worden weergegeven dan de gewenste poorten, dan is je apparaat of serverdienst toegankelijk onder de hier weergegeven poorten.

4 Ouderlijk toezicht configureren om internettoegang toe te staan

Je hebt via internet geen toegang tot apparaten in het thuisnetwerk als het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box de internettoegang van het apparaat beperkt. Zorg er daarom voor dat toegang tot internet is toegestaan voor de betreffende apparaten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Parental Controls".
 4. Controleer of er beperkingen voor internetgebruik zijn ingesteld voor het apparaat waartoe je toegang wilt hebben.
 5. Als het internetgebruik voor het apparaat beperkt of geblokkeerd is, stel je de configuratie van het ouderlijk toezicht voor het apparaat zo in, dat dit apparaat onbeperkt internettoegang heeft.

5 NetBIOS-filter uitschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk wanneer je vanaf het internet toegang wilt hebben tot bestanden en printers in het thuisnetwerk en je internetprovider de daarbij gebruikte TCP- en UDP-poorten 139 en 445 niet blokkeert:

Belangrijk:Om veiligheidsredenen blokkeren de FRITZ!Box en een aantal internetproviders (bijvoorbeeld in het kabelnetwerk en het mobiele netwerk) de toegang vanaf internet tot de voor het delen van bestanden en printers gebruikte poorten ("NetBIOS-Filter"). Schakel de NetBIOS-filter daarom alleen uit als er op elk apparaat een firewall is geconfigureerd.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Lists".
 4. Klik op "Global Filter Settings" om alle filterinstellingen weer te geven.
 5. Schakel de optie "NetBIOS filter enabled" uit.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 Firewall van het apparaat configureren

Wanneer de serverdienst of toepassing is geïnstalleerd op een apparaat met een eigen firewall (bijv. Windows Firewall), moet de firewall ook worden geconfigureerd:

 1. Stel de configuratie van de firewall van het apparaat volgens de instructies van de fabrikant zo in, dat de serverdienst of toepassing toegankelijk is vanaf het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

De FRITZ!Box is nu volledig geconfigureerd, zodat de FRITZ!Box of de apparaten of serverdiensten in het thuisnetwerk toegankelijk zijn vanaf internet. Als het probleem zich blijft voordoen, kunnen onder andere onjuiste instellingen of fouten van de betreffende toepassing of het betreffende apparaat de oorzaak zijn.