Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-netwerk schakelt zichzelf automatisch in en/of uit

Het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box schakelt zichzelf automatisch in en/of uit.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

Het Wi-Fi-netwerk wordt mogelijk in- of uitgeschakeld door de de WLAN-toets van de FRITZ!Box per ongeluk in te drukken, bijvoorbeeld door kinderen of huisdieren. Controleer daarom de Event Log van de FRITZ!Box voor de periode waarin het Wi-Fi-netwerk zich heeft in- of uitgeschakeld:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "Wi-Fi" ("Wireless").
 4. Controleer of de melding "Wi-Fi was enabled using the 'WLAN button' of "Wi-Fi was disabled using the 'WLAN' button" button" wordt weergegeven.
 5. Als de melding niet wordt weergegeven, ga dan verder met de volgende maatregel.
  • Als de melding wordt weergegeven, kun je de toetsblokkering inschakelen in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "System > Buttons and LEDs >Keylock", om te voorkomen dat het Wi-Fi-netwerk onopzettelijk wordt in- of uitgeschakeld door op de toets te drukken.

2 Tijdschakeling voor Wi-Fi-netwerk uitschakelen

Mogelijk is er een tijdschakeling voor het Wi-Fi-netwerk geconfigureerd. Als je niet wilt dat het Wi-Fi-netwerk wordt in- of uitgeschakeld door de tijdschakeling, schakel deze dan weer uit:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Schedule".
 3. Schakel de optie "Use schedule for wireless radio network" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.