Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

"Info"-led knippert niet wanneer de FRITZ!Box nieuwe faxberichten heeft ontvangen

De "Info"-led knippert niet wanneer de FRITZ!Box nieuwe faxberichten heeft ontvangen, hoewel in de instellingen voor de "Info"-led de optie "New answering machine message or new fax" is ingeschakeld.

Opslaglocatie voor faxberichten opgeven

De "Info"-led knippert alleen als nieuwe faxberichten intern of op een extern USB-opslagmedium worden opgeslagen:

Opmerking:Als faxberichten alleen via e-mail worden doorgestuurd of worden ontvangen door een faxapparaat dat is aangesloten op de FRITZ!Box, dan knippert de "Info"-led niet.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
  2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
  3. Klik bij het faxapparaat op de knop (Bewerken).
  4. Schakel bij "Fax Reception" óf de optie "Save internally" óf de optie "Save on the USB storage medium" in.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.