Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Regelmatige onderbrekingen van de Wi-Fi-verbinding

Je Wi-Fi heeft problemen? De Wi-Fi-verbinding wordt steeds verbroken? Zo kun je de verbindingsproblemen onder controle krijgen.

De Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box of een in het FRITZ! Mesh-netwerk gebruikte FRITZ!Repeater, een FRITZ!Powerline-apparaat of een verdere FRITZ!Box wordt regelmatig verbroken.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:Deze handleiding heeft betrekking op FRITZ!OS 7.50 of nieuwer. Onder een oudere FRITZ!OS-versie kan de configuratie afwijken of is de functie mogelijk niet beschikbaar. De FRITZ!OS-versie vind je in de gebruikersinterface op de pagina "Overview".

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga dan verder met de volgende stap.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer dan de stappen uit van onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.

2 FRITZ!OS en Wi-Fi-software bijwerken

Updates bevatten verbeteringen, herstelde fouten en nieuwe functies. Installeer daarom op alle FRITZ!-producten en draadloze netwerkapparaten de meest recente FRITZ!OS- en softwareversie:

Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Meest recente FRITZ!OS van de Mesh Repeater installeren

De volgende stappen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh".
 3. Klik bij de betreffende Mesh Repeater op "Perform update".

Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 1. Installeer de meest recente softwareversie voor het draadloze netwerkapparaat (bijvoorbeeld Android, iOS) of de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer (bijvoorbeeld van Intel-downloadcenter).

  Opmerking:Informatie over de update krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

3 5 GHz-Wi-Fi-netwerk inschakelen

Als in de FRITZ!Box de energiebesparingsmodus is ingeschakeld onder "System > Energy Monitor", wordt het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk uitgeschakeld. Als in je Wi-Fi-omgeving het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk zeer druk is, kan de Wi-Fi-verbinding worden onderbroken. Schakel daarom in de FRITZ!Box het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust Wi-Fi channel settings"in.
 4. Schakel de optie "5-GHz frequency band active" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Instellingen voor Wi-Fi-kanaal automatisch configureren

In de fabrieksinstellingen analyseert de FRITZ!Box regelmatig de Wi-Fi-omgeving en de verbindingskwaliteit van de draadloze netwerkapparaten. Op basis van deze analyse selecteert de FRITZ!Box automatisch de beste instellingen voor het Wi-Fi-kanaal. Als de je de instelling voor het automatisch aanpassen van de instellingen van het Wi-Fi-kanaal hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
 3. Schakel de optie "Set Wi-Fi channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
 3. Klik op "Additional Settings for the Wi-Fi Network" en schakel de optie "Different names for the Wi-Fi networks on 2.4 and 5 GHz" uit om voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde namen (SSID) te gebruiken. Alleen zo kan de FRITZ!Box je draadloze netwerkapparaten naar de optimale frequentieband sturen ("band steering").
 4. Klik op "More Information on the Wi-Fi Network" en schakel de optie "Hide name of the Wi-Fi network" uit. Daardoor voorkom je dat sommige draadloze netwerkapparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en maak je het voor de FRITZ!Box mogelijk je draadloze netwerkapparaten in het Mesh-netwerk optimaal aan te sturen ("Mesh Wi-Fi steering").
 5. Als je de naam van het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, verwijder dan alle speciale tekens uit de naam van he Wi-Fi-netwerk. Gebruik alleen letters (maar géén ä, ö, ü, ß), cijfers en spaties, omdat sommige draadloze netwerkapparaten niet alle door de FRITZ!Box toegestane speciale tekens ondersteunen.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de draadloze netwerkapparaten alleen met het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk met een andere naam verbonden waren, moet de Wi-Fi-verbinding vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

5 Mesh-instellingen optimaliseren

De volgende stappen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

Mesh-verbinding van de Mesh Repeater controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh".
 3. Als er in het Mesh-overzicht een Mesh Repeater wordt weergegeven zonder Mesh-pictogram , voer dan de stappen uit van de bijpassende handleiding:

Overnemen van de Mesh-instellingen inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Repeater op "Access to Home Network". Als je een FRITZ!Box gebruikt als Mesh Repeater:
  1. Klik op "Home Network" en vervolgens op "Mesh".
  2. Klik op het tabblad "Mesh Settings".
 2. Schakel de optie "Adopt settings enabled" in.
 3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

6 USB 3.0-apparaten van FRITZ!Box loskoppelen

 1. Koppel bij wijze van test alle USB 3.0-apparaten los van de USB-poorten van de FRITZ!Box.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, veroorzaakt een USB-apparaat interferentie op de draadloze verbinding. Verhelp de interferentie die wordt veroorzaakt door het USB-apparaat.

7 Plaats optimaliseren

FRITZ!Box optimaal plaatsen

 1. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte. De FRITZ!Box heeft omnidirectionele antennes. Daardoor wordt het signaal van het Wi-Fi-netwerk bolvormig in alle richtingen verzonden.
 2. Plaats de FRITZ!Box niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld op een kast.
 5. Plaats de FRITZ!Box zo dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de FRITZ!Box en de draadloze netwerkapparaten. Zelfs kleine voorwerpen in de directe omgeving van je FRITZ!Box kunnen het bereik van het signaal van het Wi-Fi-netwerk sterk verminderen. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, koelkasten of kamerplanten, verminderen duidelijk de kwaliteit van het Wi-Fi-signaal.
 6. Plaats de FRITZ!Box niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speakers of bluetoothapparaat.

Mesh Repeater optimaal plaatsen

De volgende stappen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

 1. Plaats de Mesh Repeater zo dat deze het Wi-Fi-signaal van de FRITZ!Box in goede kwaliteit kan ontvangen. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding Mesh Repeater optimaal plaatsen.

De FRITZ!Box en de draadloze netwerkapparaten zijn nu optimaal geconfigureerd. Als de Wi-Fi-verbindingen van afzonderlijke draadloze netwerkapparaten toch worden verbroken, is er alleen een oplossing mogelijk bij de draadloze netwerkapparaten in kwestie. Mogelijk kan de fabrikant van de draadloze netwerkapparaten advies geven om het probleem te verhelpen.

Als Wi-Fi-verbindingen echter nog steeds worden verbroken vanaf een bepaalde afstand, is de oorzaak te wijten aan de Wi-Fi-omgeving of het bereik van de draadloze netwerkapparaten. In dit geval kun je het bereik en de stabiliteit van het Wi-Fi-netwerk verbeteren door gebruik van een Mesh Repeater.

Verwante problemen: