Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

WireGuard-VPN tussen FRITZ!Box en andere router configureren

Onze stap-voor-staphandleiding om de FRITZ!Box via VPN (WireGuard) gemakkelijk en veilig te verbinden met de router van een andere fabrikant. ✓

Met WireGuard-VPN kun je je FRITZ!Box ook met een andere WireGuard-compatibele router van een andere fabrikant verbinden via het internet (LAN-LAN-koppeling). Zo hebt u toegang tot alle apparaten in het netwerk op afstand en kunt u alle IP-gebaseerde diensten zoals e-mailservers, databases en bestandsservers in beide netwerken gebruiken.

Een overzicht van alle andere VPN-verbindingsopties vind je in onze handleiding VPN met FRITZ!.

Voorwaarden/beperkingen

 • De andere router moet van de internetaanbieder óf een IPv6-adres krijgen óf een openbaar IPv4-adres. De FRITZ!Box moet van de internetprovider een IP-adres met dezelfde protocolversie (IPv4 of IPv6) krijgen.
 • In de FRITZ!Box mogen nog geen WireGuard-verbindingen zijn geconfigureerd (bijvoorbeeld voor een smartphone). Als er in de FRITZ!Box al WireGuard-verbindingen zijn geconfigureerd, moeten deze worden verwijderd voordat de verbinding met de andere router wordt geconfigureerd.

Opmerking:Deze handleiding heeft betrekking op FRITZ!OS 7.50 of nieuwer. Onder een oudere FRITZ!OS-versie kan de configuratie afwijken of is de functie mogelijk niet beschikbaar. De FRITZ!OS-versie vind je in de gebruikersinterface op de pagina "Overview".

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Om WireGuard-verbindingen te configureren heeft de FRITZ!Box een MyFRITZ!-adres nodig:

MyFRITZ! configureren
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!-account".
 3. Voer in het invoerveld "Your email address" je e-mailadres in.
 4. Klik op "Apply". MyFRITZ! stuurt je nu een e-mail met een bevestigingslink voor je FRITZ!Box.

  Belangrijk:Als je geen e-mail hebt ontvangen, werd de e-mail geclassificeerd als ongewenste reclame (spam). Controleer in dit geval de spammap van je e-mailpostvak.

 5. Open de e-mail die je hebt ontvangen van MyFRITZ!.
 6. Klik in de e-mail op de knop "Uw FRITZ!Box registreren".

IP-netwerken aanpassen

Beide zijden van een VPN-verbinding moeten IP-adressen uit verschillende IP-netwerken gebruiken. Als de FRITZ!Box is verbonden met een router die hetzelfde IP-netwerk als de FRITZ!Box gebruikt, is het niet mogelijk te communiceren via VPN.

Configureer in de FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router waarmee je de FRITZ!Box wilt verbinden:

Voorbeeld:
de router op het hoofdkantoor gebuikt het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.20.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

IP-netwerk van de FRITZ!Box wijzigen
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik bij "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "IPv4 Settings".
 6. Voer het beoogde IP-adres en het subnetmasker in.

  Belangrijk:Voer geen IP-adres in uit het netwerk 192.168.100.x. Conform de DOCSIS-specificaties is dit netwerk gereserveerd voor de kabelprovider en mag niet worden gebruikt in de FRITZ!Box.

 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 VPN-verbinding in andere router configureren

 1. Configureer in de router een WireGuard-verbinding met een andere router (LAN-LAN-koppeling of site-to-site-verbinding). Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de router.

  Belangrijk:Voer bij het aanmaken van de WireGuard-verbinding voor de FRITZ!Box geen IP-adressen uit een transfernetwerk (intermediate adressen) in, maar voer het lokale IP-adres van de FRITZ!Box in (bijvoorbeeld 192.168.20.1, subnetmasker 255.255.255.0).

 2. Download het configuratiebestand voor de WireGuard-verbinding van de router naar je computer.

3 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN (WireGuard)".
 4. Klik op de knop "Add Connection".
 5. Klik op "Connect networks or establish special connections" en vervolgens op "Next".
 6. Klik bij "Has this WireGuard connection already been set up at the remote connection?" op "Yes".
 7. Klik op "Next".
 8. Voer in het invoerveld "Name of the WireGuard connection" een unieke naam in voor de VPN-verbinding (Hoofdkantoor).
  WireGuard-verbinding configureren met andere router
 9. Klik op de knop "Bestand kiezen" of "Bladeren...".
 10. Selecteer het configuratiebestand voor de WireGuard-verbinding dat je van de andere router hebt gedownload (conf-bestand) en klik op "Openen".
 11. Als de VPN-verbinding niet alleen moet worden gebruikt voor toegang tot het netwerk op afstand, maar als ook alle internetaanvragen via de VPN-verbinding naar naar de andere router moeten worden gestuurd, schakel dan de optie "Send all network traffic via the VPN connection" in.
 12. Als in Windows gedeelde bestanden en printers (gedeelde bestanden via SMB) in het netwerk op afstand toegankelijk moeten zijn, schakel dan de optie "Allow NetBIOS over this connection" in.
 13. Als alleen bepaalde apparaten in het thuisnetwerk van de FRITZ!Box toegankelijk moeten zijn via de VPN-verbinding, schakel dan de optie "Only certain devices in the home network are to be accessible over this WireGuard connection" in en selecteer de apparaten in kwestie.
 14. Klik op de knop "Finish".
 15. Bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht en klik op "OK" om het procedé te voltooien.

Er is nu een VPN-verbinding geconfigureerd en de FRITZ!Box brengt een permanente verbinding tot stand met de andere router.