Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!OS bijwerken

Je wilt de FRITZ!Box updaten? ✔ Wij laten je zien hoe je FRITZ!OS automatisch kunt bijwerken.

FRITZ!OS-update uitvoeren

Bij FRITZ!Box-modellen die zijn gekocht in de detailhandel, kun je het meest recente FRITZ!OS snel en gemakkelijk zelf installeren met de functie "online-update". Als de "online-update" niet lukt, bijvoorbeeld omdat de FRITZ!Box geen verbinding heeft met internet, kun je de firmware handmatig bijwerken.

Als je in de gebruikersinterface onder "Systeem > Update > Auto-update" de optie "Informeren over nieuwe FRITZ!OS-versies en nieuwe versies automatisch installeren" inschakelt, worden toekomstige updates automatisch geïnstalleerd. De automatische update wordt pas enige tijd na het uitbrengen van de update uitgevoerd en gefaseerd verspreid. Een online-update is meteen mogelijk.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
  2. Klik in het menu "Systeem" op "Update".

    Belangrijk:Als het menu "Update" niet beschikbaar is, heeft je kabelprovider je FRITZ!Box geleverd. Bij deze apparaten installeert de kabelprovider het nieuwe FRITZ!OS automatisch. Daarom is het ook niet mogelijk en niet noodzakelijk om een update te installeren via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Informatie over de nieuwe versie van FRITZ!OS en mogelijke data krijg je van je provider.

  3. Klik op de knop "Nieuw FRITZ!OS zoeken".
  4. Klik op de knop "Update nu starten".