Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

iPhone of iPad in het FRITZ!Box-thuisnetwerk gebruiken

Je kunt een iPhone of iPad gemakkelijk verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box. Het Apple-apparaat heeft vervolgens toegang tot de internetverbinding en kan verdere functies van de FRITZ!Box gebruiken.

1 iPhone of iPad met FRITZ!Box verbinden

  1. Tik in het startscherm op het pictogram "Instellingen".
  2. Tik in het menu "Instellingen" op "Wi-Fi".
  3. Als Wi-Fi is uitgeschakeld, tik dan op het pictogram "aan/uit".
  4. Tik onder "Netwerken" op de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box. Als het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box niet wordt weergegeven, voer dan de maatregelen uit in de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.

    Opmerking:De netwerknaam en de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box kun je desgewenst opzoeken zoals wordt beschreven in de handleiding Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box configureren.

  5. Voer in het invoerveld "Wachtwoord" de Wi-Fi-netwerksleutel van de FRITZ!Box in en tik op "Verbinden".
  6. De Wi-Fi-verbinding wordt nu tot stand gebracht en het iOS-apparaat heeft via de FRITZ!Box toegang tot het internet.

2 FRITZ!Box met iPhone of iPad gebruiken

VPN-verbinding met FRITZ!Box configureren

Als je onderweg vanuit het internet een veilig versleutelde netwerkverbinding (VPN, Virtual Private Network) met je FRITZ!Box en apparaten in het thuisnetwerk tot stand wilt brengen: