Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-speakers in het FRITZ!Box-thuisnetwerk gebruiken

Wi-Fi-speakers zijn snel geplaatst en spelen overal je muziek af. Als de Wi-Fi-speaker WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kun je de speaker gewoon met een druk op de knop verbinden met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box.

Je kunt dan meteen je Wi-Fi-speaker gebruiken om muziek af te spelen en bijvoorbeeld muziek van je smartphone rechtstreeks via de Wi-Fi-speaker afspelen.

Voorbeeldconfiguratie in deze handleiding

Met deze handleiding configureer je een Wi-Fi-speaker van de SA-lijn van Sony (bijvoorbeeld een SA-NS310, 410 oder 510). Deze speakers ondersteunen zowel WPS als het Airplay-protocol, waardoor de speakers gemakkelijk geconfigureerd kunnen worden geschikt zijn om te gebruiken met Apple-apparaten.

Voorwaarden/beperkingen

 • De Wi-Fi-speaker moet de UPnP-standaard (Universal Plug and Play) ondersteunen of moet zijn gecertificeerd door de DLNA (Digital Living Network Alliance).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op FRITZ!Box 6820 LTE v2 en v3 met het meest recente FRITZ!OS, de FRITZ!Box 6820 LTE v1 kan daarvan afwijken.

1 FRITZ!Box configureren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al voorbereid voor het aanmelden en het gebruik van een Wi-Fi-speaker. Als je de Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, configureer dan de volgende instellingen:

FRITZ!Box op WPS voorbereiden

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Beveiliging" ("Veiligheid").
 3. Klik op het tabblad "WPS-snelverbinding".
 4. Schakel de optie "Push-button-methode actief" in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Communicatie tussen Wi-Fi-apparaten toestaan

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Beveiliging" ("Veiligheid").
 3. Schakel bij "Meer beveiligingsinstellingen" de optie "Actieve Wi-Fi-apparaten mogen met elkaar communiceren" in.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

2 Wi-Fi-speaker met FRITZ!Box verbinden

 1. Sluit de netvoeding van de Wi-Fi-speaker aan op het elektriciteitsnet.
 2. Druk op de WPS-toets op de achterkant van de Wi-Fi-speaker en houd deze gedurende ongeveer 3 seconde ingedrukt tot de LINK-led (afhankelijk van het model aan voor- of achterkant van de speaker) van de speaker knippert.
 3. Druk op de WPS-toets van de FRITZ!Box en houd de toets gedurende ongeveer 1 seconde ingedrukt tot de WLAN-led begint te knipperen.