Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Laad de fabrieksinstellingen om alle persoonlijke instellingen te wissen die je hebt geconfigureerd in je FRITZ!Repeater. Dat is zinvol als je de FRITZ!Repeater bijvoorbeeld gaat gebruiken op een andere locatie of van plan bent om de FRITZ!Repeater aan een andere gebruiker te geven.

Je kunt de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden via de toets. De werkwijze is ervan afhankelijk of je een FRITZ!Repeater gebruikt met een Connect- of WPS-toets.

Belangrijk:Als de FRITZ!Repeater via een netwerkkabel is verbonden met een FRITZ!Box, verbreek dan deze verbinding voordat de fabrieksinstellingen worden geladen. Ander configureert de repeater zichzelf als LAN-brug als hij voor het eerst opstart.

1 FRITZ!Repeater met Connect-toets

  1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
  2. De led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 FRITZ!Repeater met WPS-toets

  1. Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden
    Sluit de FRITZ!Repeater aan op de stroomvoorziening.
  2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de Power- en WLAN-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
  3. Druk op de WPS-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.
  4. Zodra de Power- en WLAN-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.