Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box voor het thuisnetwerk het IPv4-adres 192.168.178.1. Dit kun je wijzigen om

  • de FRITZ!Box via VPN te verbinden met een ander FRITZ!Box-netwerk (LAN-LAN-koppeling). De IP-netwerken van beide FRITZ!Boxen mogen niet hetzelfde zijn.
  • apparaten in je thuisnetwerk op te nemen die door de fabrikant voorgeschreven, vaste IP-adressen hebben die je niet kunt wijzigen.

Voorwaarden/beperkingen

  • Het netwerk voor gasten van de FRITZ!Box heeft een eigen IP-adresbereik dat wordt bepaald door de FRITZ!Box en dat niet kan worden gewijzigd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

IP-netwerk van de FRITZ!Box wijzigen
  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk".
  2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Netwerk".
  3. Klik op het tabblad "Netwerkinstellingen".
  4. Klik bij "LAN-instellingen" op "meer instellingen" om alle instellingen weer te geven.
  5. Klik op de knop "IPv4-instellingen".
  6. Voer het beoogde IP-adres en het subnetmasker in.
  7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.