Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wat is Wi-Fi-roaming en hoe werkt het?

Als je een Wi-Fi-router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) en een of meer Wi-Fi-repeaters (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater) in je thuisnetwerk gebruikt, overlappen de Wi-Fi-netwerken van de verschillende apparaten elkaar. Als een smartphone, tablet of ander Wi-Fi-apparaat in een dergelijke omgeving automatisch overschakelt van een Wi-Fi-netwerk met een zwak signaal naar een netwerk met een sterker signaal, wordt dit "Wi-Fi-roaming" (draadloos of wireless roaming) genoemd.

Het roaminggedrag wordt noch door de router, noch door de repeater beïnvloed. Het Wi-Fi-apparaat neemt zelfstandig de beslissing om over te schakelen naar een ander Wi-Fi-netwerk zodra de het ontvang- en zendvermogen onder een door de fabrikant aangegeven grens komt.

Tijdens het overschakelen naar een een ander Wi-Fi-netwerk, worden de netwerk- en dataverbindingen (bijvoorbeeld VoIP-gesprekken, videostreams of downloads) tijdelijk onderbroken. Als de router en de repeater identieke namen voor het Wi-Fi-netwerk (SSID), dezelfde netwerksleutel en dezelfde Wi-Fi-kanalen gebruiken, kan de duur van de onderbreking bij Wi-Fi-roaming worden beperkt tot een minimum. In tegenstelling tot Wi-Fi-roaming kan de FRITZ!Box actuele Wi-Fi-apparaten via Mesh WiFi steering zonder onderbreking naar het optimale Wi-Fi-netwerk sturen.

Niet elk Wi-Fi-apparaat ondersteunt Wi-Fi-roaming. Informatie over de functionaliteit van andere Wi-Fi-apparaten krijg je van de fabrikant in kwestie.

Opmerking:Alle FRITZ!WLAN-sticks ondersteunen Wi-Fi-roaming.