Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Via FTP vanuit het internet toegang tot opslag (NAS)

Als je de opslagfunctie (NAS) gebruikt, kun je toestaan dat FTP-clients, zoals bijvoorbeeld Cyberduck, FileZilla of WinSCP, toegang hebben tot bepaalde inhoud van opslagmedia die zijn verbonden met de FRITZ!Box. Zo kun je bijvoorbeeld vrienden en familie via internet toegang verlenen tot de foto's en video's van je laatste vakantie.

Opmerking:In plaats van een FTP-client kun je ook een webbrowser gebruiken om vanuit het internet veilig en gemakkelijk toegang te krijgen tot de inhoud van FRITZ!NAS.

Voorwaarden/beperkingen

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

USB-opslagmedium voor gebruik als opslag (NAS) configureren

MyFRITZ! configureren

Registreer de FRITZ!Box bij MyFRITZ!Net, zodat de FRITZ!Box op elk moment vanuit het internet bereikbaar is met een vast MyFRITZ!-adres:

Internetverbinding permanent in stand houden

De volgende stap is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box de internetverbinding tot stand brengt via DSL/WAN:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Klik op het tabblad "Internettoegang" en daar op het tabblad "DSL / WAN".
 4. Klik op "Verbindingsinstellingen wijzigen".
 5. Schakel de optie "Permanent behouden (aanbevolen voor tarieven met onbeperkt internet)" in. Als de optie niet beschikbaar is, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met het internet.
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box-gebruikers configureren

Om de FRITZ!Box vanuit het internet te kunnen benaderen, moet je gebruikers configureren in de FRITZ!Box en ze rechten geven voor toegang tot opslag (NAS) vanuit het internet:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "FRITZ!Box-gebruikers".
 3. Klik naast de gebruiker die de opslag (NAS) vanuit het internet moet benaderen op de knop (Bewerken) of configureer een nieuwe gebruiker voor toegang vanuit het internet:
  1. Klik op de knop "Gebruiker toevoegen".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "Toegang ook toegestaan vanuit het internet" in.
 5. Schakel de optie "Toegang tot NAS-inhoud" in.
 6. Klik op de knop "Directory toevoegen".
 7. Als de gebruiker alle opslagmedia mag benaderen die op de FRITZ!Box zijn aangesloten, schakel je de optie "Alle op de FRITZ!Box beschikbare opslagmedia" in.
  • Als de gebruiker alleen een bepaald opslagmedium mag benaderen of alleen toegang krijgt tot een bepaalde map, schakel je de optie "Map selecteren" in.
   • LET OP:Als je toegang verleent tot alle directories, heeft de gebruiker ook toegang tot alle faxberichten, berichten op het antwoordapparaat en alle online opslag die je hebt geconfigureerd.

 8. Stel bij "Directory" de lees- en schrijfrechten in voor toegang tot de opslag.
 9. Klik op "OK".
 10. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 Internettoegang tot opslag (NAS) configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "FRITZ!Box-diensten".
 4. Schakel de optie "Internettoegang tot uw opslagmedia via FTP/FTPS geactiveerd" in.
 5. Voer in het invoerveld "TCP-poort voor FTP/FTPS" de gewenste poort in.
 6. Als de toegang vanuit het internet altijd versleuteld moet zijn, schakel dan de optie "Alleen beveiligde FTP-verbindingen toelaten" in.

  Belangrijk:De programma's die je gebruikt om de opslag te benaderen (bijvoorbeeld webbrowser, FTP-programma) moet ook FTPS ondersteunen.

 7. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

4 Vanuit het internet toegang tot opslag (NAS)

 1. Open in een FTP-client het adres ftp://[MyFRITZ!-adres van de FRITZ!Box]. Als de FRITZ!Box niet de standaard FTP-poort 21 gebruikt, voeg dan aan het MyFRITZ!-adres de HTTPS-poort toe die wordt gebruikt door de FRITZ!Box.

  Voorbeeld:
  ftp://pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net:47891

 2. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die bevoegd is vanuit het internet toegang te krijgen tot NAS-inhoud.