Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Af en toe opnieuw opstarten: meerdere leds van de FRITZ!Box knipperen

De FRITZ!Box start af en toe opnieuw op. Alle leds of meerdere leds knipperen dan ononderbroken. Het opnieuw opstarten komt onregelmatig voor (bijv. een paar keer per week, meerdere keren per dag, bij specifieke gebeurtenissen of acties), maar niet voortdurend.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box telkens opnieuw opstart, ga dan te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een verkeerde netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen:

 1. Sluit de FRITZ!Box met een geschikte netvoeding op het elektriciteitsnet aan.

3 Controleren of USB-apparaat interferentie veroorzaakt

Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een aangesloten USB-apparaat:

 1. Koppel alle USB-apparaten los van de FRITZ!Box. Als het probleem nu niet meer optreedt, is een USB-apparaat of de kabel daarvan defect of een apparaat heeft een te hoog stroomverbruik.
 2. Sluit de USB-apparaten één voor één weer aan op de FRITZ!Box om erachter te komen welk apparaat het probleem veroorzaakt.
 3. Sluit het apparaat dat de interferentie veroorzaakt bij wijze van test via een USB-hub met eigen voeding (actieve USB-hub) aan op de FRITZ!Box.
 4. Als het probleem ook optreedt als je een actieve hub gebruikt, vervang dan dit USB-apparaat.

4 Filesharingsoftware configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je filesharingsoftware gebruikt (bijvoorbeeld eMule, BitTorrent):

 1. Verminder in de file sharingsoftware het aantal toegestane gelijktijdige verbindingen.

5 FRITZ!Box en instellingen controleren

Fabrieksinstellingen laden

 1. Laad de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box.

Instellingen controleren

 1. Configureer de basisfuncties van de FRITZ!Box opnieuw.
 2. Controleer of het probleem nog steeds optreedt.
 3. Als het probleem niet meer optreedt, configureer de FRITZ!Box dan volledig opnieuw. De FRITZ!Box had verkeerde instellingen.
  • Als het probleem nog steeds optreedt, zet de FRITZ!Box dan terug met behulp van het herstelprogramma. De FRITZ!Box bevindt zich in een fouttoestand.

6 Automatisch versturen van foutenrapport inschakelen

Als je in de FRITZ!Box het automatisch versturen van een foutenrapport activeert, kunnen wij aan de hand van de verstuurde gegevens het optreden van het opnieuw opstarten doelgericht verhelpen in een toekomstig FRITZ!OS, als de oorzaak van de fout reproduceerbaar is en door ons verholpen kan worden. De foutenrapporten bevatten geen persoonlijke informatie zoals wachtwoorden of toegangsgegevens:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Klik op het tabblad "AVM-Diensten".
 4. Schakel de optie "Diagnostische gegevens" in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.