Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

MyFRITZ!-account in meerdere FRITZ!Box-apparaten configureren

Je kunt je MyFRITZ!-account in meerdere FRITZ!Boxen configureren. Na het aanmelden bij myfritz.net zie je dan een overzicht van alle FRITZ!Boxen die zijn verbonden met je MyFRITZ!-account en kun je de FRITZ!Box selecteren waarnaar je wilt worden doorgestuurd.

Voorwaarden/beperkingen

  • Alle FRITZ!Boxen moeten een openbaar IPv4-adres of een IPv6-adres krijgen van de internetprovider.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Bestaande MyFRITZ!-account in de FRITZ!Box configureren

Configureer je persoonlijke MyFRITZ!-account in alle FRITZ!Boxen die je vanaf internet wilt benaderen:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
  2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!-account".
  3. Als de optie "MyFRITZ! enabled for this FRITZ!Box" wordt weergeven, klik je rechts van het e-mailadres op de link "Another MyFRITZ! account".
  4. Schakel de optie "Use an existing MyFRITZ! account" in.
  5. Voer in de invoervelden het e-mailadres en het MyFRITZ!-wachtwoord in die je hebt gebruikt voor de registratie bij MyFRITZ!. Dat zijn de toegangsgegevens waarmee je jezelf aanmeldt op de website myfritz.net.
  6. Klik op "Next".
  7. Als je wordt gevraagd een FRITZ!Box-gebruiker te configureren, voer je in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruiker en klik je op "Next".

    Belangrijk:Om beveiligingsredenen moeten de wachtwoorden voor de FRITZ!Box-gebruiker en je MyFRITZ!-account verschillend zijn.

Nu wordt je na het aanmelden op myfritz.net doorgestuurd naar het MyFRITZ!-apparatenoverzicht waar je kunt kiezen tot welke FRITZ!Box je toegang wilt krijgen.

MyFRITZ!-apparaatoverzicht op myfritz.net