Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!Repeater via Wi-Fi met de FRITZ!Box verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via Wi-Fi met je FRITZ!Box om gemakkelijk en efficiënt het Wi-Fi-bereik van je thuisnetwerk uit te breiden. De FRITZ!Repeater neemt dan automatisch alle Wi-Fi-instellingen over van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld de Wi-Fi-toegangsgegevens en de gasttoegang, en kan meteen worden gebruikt door alle apparaten in het thuisnetwerk.

De verbinding tussen FRITZ!Repeater en FRITZ!Box kun je veilig configureren met een druk op de toets (WPS, Wi-Fi Protected Setup).

Verbindingsscenario voor het verbindingstype Wi-Fi-bridge

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 FRITZ!Repeater met de FRITZ!Box verbinden

  1. Plaats de FRITZ!Repeater voor configuratie in buurt van de FRITZ!Box.
  2. Wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de Connect-led van de FRITZ!Repeater langzamer knippert of tot de Power-led en de WLAN-led van de FRITZ!Repeater blijven branden.
  3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de Connect-toets of de WPS-toets van de FRITZ!Repeater en laat de toets weer los. Zodra je de toets loslaat, begint de Connect-led snel te knipperen of de WLAN-led begint te knipperen.
  4. Binnen 2 minuten: druk op de WLAN-toets van de FRITZ!Box en houd de toets gedurende ongeveer 6 seconden ingedrukt tot de WLAN-led begint te knipperen.
  5. Als de led voor de verbindingskwaliteit groen brandt of zodra één of meer signaalsterkte-leds van de nieuwe FRITZ!Repeater blijven branden, is de configuratie voltooid.

3 FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box hebben:

  1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat afhankelijk van het model FRITZ!Repeater ten minste drie van de vijf signaalsterkte-leds branden of dat de led voor de verbindingskwaliteit groen is en niet oranje.