Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

VPN met de FRITZ!Box op de iPad of iPhone configureren

Per VPN (Virtual Private Network) verbind je je iPhone of iPad via een veilig versleutelde verbinding met je FRITZ!Box. Zo heb je met je Apple-apparaat ook onderweg toegang tot je FRITZ!Box en alle apparaten in je thuisnetwerk.

Daarnaast routeert het Apple-apparaat ook alle internetaanvragen via de VPN-verbinding naar je FRITZ!Box. Zo kun je in openbare Wi-Fi-hotspots gevoelige diensten zoals bijvoorbeeld e-mail of internetbankieren net zo veilig gebruiken als wanneer je thuis rechtstreeks via Wi-Fi met je FRITZ!Box bent verbonden.

Voorwaarden/beperkingen

 • Op de iPhone, iPad is iOS 3.1 of nieuwer geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Registreer de FRITZ!Box bij MyFRITZ!, zodat de FRITZ!Box op elk moment vanuit het internet bereikbaar is met een vast MyFRITZ!-adres:

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide zijden van een VPN-verbinding moeten IP-adressen uit verschillende IP-netwerken gebruiken. Zodra de iPhone of iPad een verbinding tot stand heeft gebracht met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als je FRITZ!Box gebruikt, is het niet meer mogelijk te communiceren via VPN.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router waarmee je de FRITZ!Box wilt verbinden, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Voer het beoogde IP-adres en het subnetmasker in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

Configureer in de FRITZ!Box voor iedere VPN-verbinding een eigen gebruiker:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken) of configureer een nieuwe gebruiker voor de VPN-verbinding:
  1. Klik op de knop "Add User".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 6. De FRITZ!Box configureert nu de VPN-verbinding voor de gebruiker en opent een venster met de VPN-instellingen van de gebruiker.

  Opmerking:In de instellingen van de gebruiker kun je de VPN-instellingen op elk moment opvragen door bij "System > FRITZ!Box Users" op "Show VPN Settings" te klikken.

3 VPN-verbinding in iPhone/iPad configureren

 1. Configureer de VPN-verbinding op de iPhone of iPad met behulp van de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker, die worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

  Afb.: VPN-verbinding configureren

4 VPN-verbinding tot stand brengen

 1. Tik in het startscherm op het pictogram "Instellingen".
 2. Schakel "VPN" in met de aan-uitschakelaar:

  Afb.: VPN-verbinding tot stand brengen

 3. De VPN-verbinding is tot stand gebracht zodra het VPN-pictogram verschijnt in de statusbalk:

  Afb.: De VPN-verbinding tot stand gebracht.