Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #1246
FRITZ!Box 7490
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

Fabrieksinstellingen van het FRITZ!DECT-stopcontact laden

Laad de fabrieksinstellingen om alle persoonlijke instellingen te wissen die je hebt geconfigureerd voor je slimme stopcontact. Dat is zinvol als je het slimme stopcontact bijvoorbeeld gaat gebruiken op een andere locatie of van plan bent om het aan een andere gebruiker te geven. Je kunt echter ook uitsluitend de opgeslagen verbruiksgegevens terugzetten en met een nieuw registratie beginnen als je alleen een ander apparaat op het slimme stopcontact wilt aansluiten en het verbruik opnieuw wilt beoordelen.

Je kunt de fabrieksinstellingen van het slimme stopcontact, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, laden via de DECT-toets.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!DECT-stopcontact afmelden

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
  2. Klik in het menu "Smart Home" op "Devices and Groups".
  3. Klik op de knop "Delete Device".
  4. Verwijder het apparaat waarvoor je de fabrieksinstellingen wilt laden. Klik bij het apparaat in kwestie op de knop  (Verwijderen).

2 FRITZ!Box opnieuw opstarten

De instellingen van het FRITZ!DECT-stopcontact blijven mogelijk in de FRITZ!Box opgeslagen. Start de FRITZ!Box daarom opnieuw op om alle instellingen te verwijderen.

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
  2. Klik in het menu "System" op "Backup".
  3. Klik op het tabblad "Restart".
  4. Klik op de knop "Restart".

3 Fabrieksinstellingen laden

  1. Houd de toets "DECT" van het FRITZ!DECT-stopcontact drie keer achter elkaar gedurende ten minste 6 seconden ingedrukt.

Het FRITZ!DECT-stopcontact start nu opnieuw op. Na het opnieuw opstarten zijn alle gegevens en instellingen verwijderd en kun je het FRITZ!DECT-stopcontact opnieuw aanmelden bij de FRITZ!Box.