Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #149
FRITZ!Box 7490
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

Opbouwen van een tweede internetgesprek niet mogelijk

Als er via de FRITZ!Box al wordt getelefoneerd via het internet, kan er geen tweede telefoongesprek via het internet tot stand worden gebracht. De fout treedt altijd op of slechts af en toe.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Doorvoercapaciteit van de internetverbinding bepalen

Voor de opbouw van meerdere telefoongesprekken via het internet, moet je internetaansluiting voldoende doorvoercapaciteit hebben. Per gesprek zijn een up- en downstream van ten minste 128 kbit/s vereist:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer hoe hoog de "Current througput" van je internetverbinding is voor "Send direction"(verzenden).
 5. Als de doorvoersnelheid lager dan 256 kbit/s is, laat dan je DSL-provider de doorvoersnelheid van je internetaansluiting verhogen tot ten minste 256 kbit/s.

2 Snelheid van de aansluiting configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box niet rechtstreeks is aangesloten op de DSL-aansluiting:

Opmerking:Als je je FRITZ!Box gebruikt als DSL-router (standaard), dan bepaalt de FRITZ!Box deze waarden automatisch.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Voer in de sectie "Connection Settings" in de invoervelden "Downstream" en Upstream" de snelheidswaarden van de internetverbinding in voor het ontvangen (download) en verzenden (upload) van gegevens in Mbit/s. Als de invoervelden niet worden weergegeven, dan worden de snelheidswaarden automatisch gedetecteerd. In dit geval kunnen de waardes niet worden aangepast.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Contact opnemen met provider

Je telefonieprovider staat het opbouwen van een tweede gesprek niet of af en toe niet toe:

 1. Neem contact op met je provider voor internettelefonie.