Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #314

FRITZ!Box voor gebruik op de DSL-aansluiting van O2 configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor gebruik op de DSL-aansluiting van O2. Je hoeft de FRITZ!Box alleen maar aan te sluiten op de DSL-aansluiting en je persoonlijke toegangsgegevens of je persoonlijke pincode in te voeren in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Vervolgens kan alle apparatuur in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van de complete veelvoud aan FRITZ!Box-functies voor internet, telefonie en multimedia.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegangsgegevens klaarleggen

 1. Leg je persoonlijke toegangsgegevens voor internettoegang en de toegangsgegevens voor telefonie klaar:
  1. De toegangsgegevens voor de internettoegang staan op de opdrachtbevestiging die je vóór activering van je aansluiting van O2 hebt gekregen.
  2. De toegangsgegevens voor telefonie vind je in de O2-klantomgeving www.o2.de/mein-o2 onder "Tarife & Optionen > Vertrag verwalten".

   Opmerking:Neem contact op met O2 als je geen toegangsgegevens hebt ontvangen.

2 FRITZ!Box aansluiten op DSL-aansluiting

De met de FRITZ!Box meegeleverde kabels en adapters zijn afhankelijk van de productvariant verschillend. Gebruik voor de bekabeling het met de FRITZ!Box meegeleverde materiaal en sluit de FRITZ!Box aan volgens de aanwijzingen in een van de beide onderstaande alinea's:

FRITZ!Box met DSL-kabel (TAE/RJ45) aansluiten

 1. Steek de DSL-kabel in de bus "DSL/TEL" van de FRITZ!Box en in de met een "F" gekenmerkte bus van de TAE-contactdoos (zie afb.).

  Afb.: FRITZ!Box met DSL-kabel aansluiten op IP-gebaseerde aansluiting

FRITZ!Box met DSL-adapter aansluiten

 1. Steek de DSL-/Telefoonkabel in de bus "DSL/TEL" van de FRITZ!Box.
 2. Steek het korte, grijze kabeluiteinde van de DSL-/telefoonkabel in de grijze DSL-adapter.
 3. Steek de DSL-adapter in de met een "F" gekenmerkte bus van de TAE-contactdoos (zie afb.). Sluit het zwarte kabeluiteinde niet aan.

  Afb.: FRITZ!Box met DSL-adapter aansluiten op DSL-aansluiting

3 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wizards".
 2. Als de FRITZ!Box zich in de fabrieksinstellingen bevindt, stel dan een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Next".

  Afb.: Wachtwoord instellen voor de gebruikersinterface

 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik je op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box-wizards openen

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie "O2" en klik op "Next".
 5. Voer in de invoervelden de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van O2.
 6. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

De FRITZ!Box brengt nu een verbinding met O2 tot stand en configureert automatisch de internettoegang en je internettelefoonnummers.

Belangrijk:Als de configuratie niet is geslaagd, is je internettoegang mogelijk nog niet geactiveerd. Neem in dit geval contact op met O2.

4 Telefonie in FRITZ!Box configureren

Telefoonnummers configureren

Als je telefoonnummers niet automatisch zijn geconfigureerd tijdens configuratie van de internettoegang, configureer dan de telefoonnummers in de FRITZ!Box als volgt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op de knop "New Telephone Number".
 4. Schakel, indien beschikbaar, de optie "Internet Telephone Number" in en klik op "Next".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "O2".
 6. Voer bij "Telephone number" je netnummer en telefoonnummer in.
 7. Voer bij "SIP username" en "SIP password" de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van O2.
 8. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

Telefoonnummers toewijzen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij het telefoonapparaat in kwestie op de knop (Bewerken).

  Belangrijk:Als het telefoonapparaat nog niet wordt weergegeven, klik je op de knop "Configure New Device" en volg je de instructies van de wizard.

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing Calls" het telefoonnummer dat het telefoonapparaat moet gebruiken om uitgaande gesprekken te voeren. Als je geen telefoonnummer selecteert, wordt het uitgaande telefoonnummer gebruikt dat is gedefinieerd onder "Telephone Numbers > Line Settings".
 5. Bepaal op welke telefoonnummers het telefoonapparaat bij inkomende oproepen moet reageren. Je kunt maximaal tien telefoonnummers (inclusief het telefoonnummer voor uitgaande gesprekken) selecteren.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.