Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3572
FRITZ!Box 7490
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

FRITZ!Box op DSL- en telefoonaansluiting (analoog / ISDN) aansluiten

Je kunt je FRITZ!Box aansluiten op een DSL-aansluiting en een telefoonaansluiting (analoog of ISDN).

In deze handleiding leggen we uit hoe je je FRITZ!Box in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland kunt aansluiten op een DSL-aansluiting .

Niet elke FRITZ!Box wordt geleverd met de in deze handleiding gebruikte kabels en adapters. Ontbrekende kabels en adapters zijn verkrijgbaar in de detailhandel of kunnen zelf worden gemaakt met behulp van de handleiding Toewijzing van kabels, adapters en poorten.

Opmerking:Neem voor meer informatie over de landspecifieke FRITZ!Box-modellen en of die worden geleverd met de juiste kabels en adapters contact op met ons verkoopteam verkoopteam.

Voorwaarden

 • De DSL-aansluiting moet voldoen aan een DSL-standaard die de FRITZ!Box ondersteunt.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box op de DSL-aansluiting in Duitsland aansluiten

Alle telefoons en telefoonapparaten op FRITZ!Box aansluiten

 1. Koppel alle telefoonapparaten, kabels en extra telefooncontactdozen los van de eerste TAE-contactdoos (hoofdtelefooncontactdoos) in je woning.

  Belangrijk:Als er op de eerste TAE-contactdoos naast de DSL-splitter nog andere apparaten of kabels zijn aangesloten, kan er interferentie op de DSL- en telefoonverbinding optreden.

 2. Sluit op de eerste TAE-wandcontactdoos alleen de DSL-splitter aan die is geleverd door je DSL-provider: sluit de kabel aan op de splitter en sluit het andere kabeluiteinde aan op de bus "F" van de TAE-wandcontactdoos.
  DSL-splitter (links) verbinden met telefoonaansluiting (rechts)
 3. Sluit alle analoge eindapparaten op de FRITZ!Box aan.

FRITZ!Box op DSL- en telefoonaansluiting aansluiten

 1. Steek de DSL-/telefoonkabel (Y-kabel) met het lange kabeluiteinde in de bus "DSL/TEL" van de FRITZ!Box.
 2. Steek de grijze connector van de Y-kabel in de met een "DSL" gekenmerkte bus van de DSL-splitter.
 3. Wanneer je de FRITZ!Box gebruikt op een ISDN-aansluiting, steek dan de zwarte connector van de Y-kabel in een aansluitbus van de ISDN-NTBA.
  • Wanneer je de FRITZ!Box gebruikt op een analoge telefoonaansluiting:
   1. Steek de zwarte connector van de Y-kabel in de meegeleverde zwarte TAE/RJ45-adapter.
   2. Steek de zwarte TAE/RJ45-adapter in de met een "F" of "N" gekenmerkte TAE-bus van de DSL-splitter. De adapter past in slechts een van de twee bussen.
  Aansluiten op een ISDN-aansluiting (links) en op een analoge telefoonaansluiting (rechts)

2 FRITZ!Box op de DSL-aansluiting in Oostenrijk aansluiten

 1. Sluit de DSL-splitter aan op de linker (met een driehoekje gekenmerkte) bus van de telefooncontactdoos (TDO).
 2. Steek de DSL-/telefoonkabel (Y-kabel) met het lange kabeluiteinde in de bus "DSL/TEL" van de FRITZ!Box.
 3. Steek de grijze connector van de Y-kabel (indien van toepassing in de grijze RJ45/RJ11-adapter en vervolgens) in de DSL-bus van de DSL-splitter.
 4. Wanneer je de FRITZ!Box gebruikt op een ISDN-aansluiting, steek dan de zwarte connector van de Y-kabel in een aansluitbus van de ISDN-NTBA.
  • Wanneer je de FRITZ!Box gebruikt op een analoge telefoonaansluiting:
   1. Steek de zwarte TST/RJ11-adapter in de met een cirkeltje gekenmerkte bus van je telefooncontactdoos (TDO).

    Belangrijk:Op de met de telefoonhoorn gekenmerkte bus van de splitter mag geen telefoonapparaat worden aangesloten. Sluit alle analoge apparaten op de FRITZ!Box aan.

   2. Steek de zwarte connector van de Y-kabel (indien van toepassing in de zwarte RJ45/RJ11-adapter en vervolgens) in de TST/RJ11-adapter.

3 FRITZ!Box op de DSL-aansluiting in Zwitserland aansluiten

 1. Steek de ADSL-filter in de telefooncontactdoos.

  Opmerking:Informatie over de ADSL-filter krijg je van je DSL-provider, van wie je doorgaans de ADSL-filter krijgt.

 2. Steek de DSL-/telefoonkabel (Y-kabel) met het lange kabeluiteinde in de bus "DSL/TEL" van de FRITZ!Box.
 3. Steek de grijze connector van de Y-kabel (indien van toepassing in de grijze RJ45/RJ11-adapter en vervolgens) in de DSL-aansluiting van de ADSL-filter.
 4. Wanneer je de FRITZ!Box gebruikt op een ISDN-aansluiting, steek dan de zwarte connector van de Y-kabel in een aansluitbus van de ISDN-NTBA.
  • Wanneer je de FRITZ!Box gebruikt op een analoge telefoonaansluiting:
   1. Steek de meegeleverde TT89/RJ11-adapter in de TT89-bus (Reichle-bus) van de ADSL-filter.
   2. Steek de zwarte connector van de Y-kabel (indien van toepassing in de zwarte RJ45/RJ11-adapter en vervolgens) in de TT89/RJ11-adapter.

4 FRITZ!Box configureren

Land van gebruik configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Region and Language".
 3. Klik op het tabblad "Regional Options".
 4. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst het land waar de FRITZ!Box in gebruik wordt genomen. Als het land niet wordt weergegeven, selecteer dan "Other country".

  Belangrijk:Door wijziging van de de regionale opties worden de telefonie-instellingen (bijvoorbeeld telefoonapparaten, doorschakelingen, kiesregels) teruggezet en moeten opnieuw worden geconfigureerd.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

DSL-standaard selecteren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Interference Resistance" ("Line Settings").
 4. Klik op "Interference Resistance Settings" ("Line Settings") om alle instellingen weer te geven.
 5. Geef bij "Annex Settings" aan of je FRITZ!Box is aangesloten op een DSL-aansluiting met Annex A of Annex B.

  Opmerking:In Duitsland wordt altijd Annex B gebruikt, in andere landen bijna altijd Annex A. Vraag bij je DSL-provider na welke standaard moet worden gebruikt op jouw aansluiting.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.