Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Faxontvangst met geïntegreerde faxfunctie mislukt soms of altijd

Hoewel de geïntegreerde faxfunctie is geconfigureerd volgens onze handleiding, mislukt het ontvangen van faxberichten soms of altijd. Je ontvangt helemaal geen faxberichten of deze zijn niet volledig. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Not Acceptable Here (488)"
 • "Not Acceptable Here (606)"
 • "Unsupported Media Type (415)"
 • "E-mail delivery failed. [Bericht]"
 • "Error while saving the message on USB storage."
 • "An error occurred during fax reception. The document was not received or is incomplete."

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Event Log van de FRITZ!Box controleren

FRITZ!Box opnieuw opstarten

Omdat sommige foutmeldingen maar één maal worden weergegeven in het Event log, moet je de FRITZ!Box eerst opnieuw starten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

Eventlog op foutmeldingen controleren

Controleer, zodra de faxontvangst na het opnieuw opstarten van de FRITZ!Box voor het eerst mislukt, of de mislukte poging met een foutmelding is gedocumenteerd. Voer dan de maatregel uit die bij de betreffende foutmelding hoort:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer "Telephony" in de vervolgkeuzelijst.
 4. Controleer of een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven:
 5. Als de melding "An error occurred during fax reception. The document was not received or is incomplete" wordt weergegeven, hoewel het faxbericht volledig is ontvangen, is er geen probleem. Tijdens de transmissie zijn er gegevenspakketten verloren gaan. In zulke gevallen kun je de foutmelding negeren.
  • Als de melding "E-mail delivery failed. [Bericht]" wordt weergegeven, corrigeer je bij de push-service de toegangsgegevens van je e-mailaccount. Het faxbericht werd niet per e-mail doorgestuurd, omdat het e-mailadres of de inloggegevens voor je e-mailaccount niet juist zijn ingevoerd bij de push-service.
  • Als de melding "Error while saving the message on USB storage" wordt weergegeven, verbind je bij wijze van test een ander USB-opslagmedium, bij voorkeur een USB-stick, met de FRITZ!Box. Het faxbericht werd niet naar het USB-opslagmedium gekopieerd, omdat er geen gegevens kunnen worden geschreven naar het medium.
  • Als de melding ""Unsupported Media Type (415)" wordt weergegeven, ondersteunt je provider de aangevraagde codec niet, of staat faxoverdracht in het algemeen niet toe.
  • Als de melding "Not Acceptable Here (488 or 606)" wordt weergegeven, ondersteunt je provider de standaard T. 38 niet. Zonder T.38 is er geen betrouwbare faxoverdracht via internet mogelijk.

3 Protocol voor faxoverdracht controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Voice Transmission".
 4. Kijk of er afgebroken faxberichten worden vermeld bij "Details on Completed Calls" en controleer in de kolom "Coding" of voor deze faxberichten "T.38" wordt weergegeven.
 5. Als daar "T.38" staat, werd T.38 voor de faxoverdracht gebruikt.
  • Als daar geen "T.38" staat, werd T.38 niet gebruikt. Zonder T.38 is er geen betrouwbare faxoverdracht via internet mogelijk.

   Opmerking:Als je provider voor internettelefonie T.38 niet ondersteunt, dan kun je voor het faxen een internettelefoonnummer gebruiken van een provider voor internettelefonie die T.38 ondersteunt.

Wanneer de faxontvangst blijft mislukken, is er geen mogelijkheid meer dit te verhelpen met de instellingen voor faxberichten in je FRITZ!Box.