Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT-radiatorthermostaat kan niet worden aangemeld

Het lukt niet om een radiatorthermostaat, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 301, aan te melden bij de FRITZ!Box. Nadat er op de DECT-toets of de Connect-toets van de FRITZ!Box is gedrukt, wordt de DECT-verbinding niet tot stand gebracht. Het pictogram voor de draadloze verbinding wordt niet permanent weergegeven op het scherm van de radiatorthermostaat. In de FRITZ!Box wordt de radiatorthermostaat in het menu "(Home Network >) Smart Home" helemaal niet of met een inactieve verbinding weergegeven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Maximaal aantal bereikt

Bij de FRITZ!Box kun je maximaal twaalf radiatorthermostaten aanmelden. Als je al twaalf apparaten hebt aangemeld, kun je geen andere apparaten meer aanmelden.

Opmerking:Het aanmelden van een radiatorthermostaat heeft geen invloed op het aantal telefoons, DECT-repeaters of smarthomeapparaten dat kan worden aangemeld, bijvoorbeeld FRITZ!DECT-lampen, FRITZ!DECT-stopcontacten, FRITZ!DECT-schakelaars.

2 Toetsblokkering uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel bij "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel bij "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Versleuteling inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel bij "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup > Restart").

6 Pincode instellen

Automatische aanmelding werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Voer bij "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

7 Radiatorthermostaat opnieuw aanmelden

Fabrieksinstellingen van de radiatorthermostaat laden

 1. Druk lang op de toets "Menu" van de radiatorthermostaat.
 2. Als je FRITZ!DECT 302 gebruikt, druk dan op (volgende menupagina).
  1. Druk op (fabrieksinstellingen laden) en op "OK".

   Belangrijk:Druk op de toets naast "OK", niet op "OK" op het scherm.

 3. Als je FRITZ!DECT 301 of FRITZ!DECT 300 gebruikt, selecteer dan de menuoptie "RES" of "Zurücksetzen" en druk vervolgens op "OK".
  1. Druk nog een keer op "OK".

DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Verwijder de batterijen gedurende ten minste 30 seconden uit het batterijvak van de radiatorthermostaat.
 2. Als de radiatorthermostaat niet op de radiator is gemonteerd:
  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
  2. Klik in het menu "Smart Home" op "Device Management".
  3. Klik op de knop "Register Device".
  4. Binnen 2 minuten: plaats de batterijen weer. Volg de instructies op het scherm van de radiatorthermostaat.
 3. Als de radiatorthermostaat op de radiator is gemonteerd:
  1. Plaats de batterijen weer.
  2. Volg de instructies op het scherm van de radiatorthermostaat. Het aanpassen van het ventiel is voltooid als de vooraf ingestelde temperatuur op op het scherm verschijnt.
  3. Klik voor aanmelding bij de FRITZ!Box in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
   1. Klik in het menu "Smart Home" op "Device Management".
   2. Klik op de knop "Register Device".
   3. Binnen 2 minuten: druk bij de radiatorthermostaat op de toets "Menü".
   4. Druk bij de FRITZ!DECT 302 op (aanmelding starten) en vervolgens op "OK".

    Belangrijk:Druk op de toets naast "OK", niet op "OK" op het scherm.

   5. Selecteer bij de FRITZ!DECT 300 en FRITZ!DECT 301 de menuoptie "FUNK" of "Anmeldung" en druk op de toets "OK".
    Op de FRITZ!DECT 301 wordt de melding "Anmeldung war erfolgreich" weergegeven.
   6. Wacht tot op het scherm van FRITZ!DECT 300 het woord "SUCH" begint te knipperen en druk vervolgens op de toets "OK".

De draadloze verbinding is tot stand gebracht zodra op het scherm van de radiatorthermostaat het pictogram voor de bestaande draadloze verbinding wordt weergegeven.