Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-verbinding wordt regelmatig verbroken

Je Wi-Fi heeft problemen? De Wi-Fi-verbinding wordt steeds verbroken? Zo kun je de verbindingsproblemen onder controle krijgen.

De Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box of een in het FRITZ! Mesh-netwerk gebruikte FRITZ!Repeater, een FRITZ!Powerline-apparaat of een verdere FRITZ!Box wordt regelmatig verbroken.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Controleer of de gebeurtenissen ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad dan wel of er alleen gebeurtenissen staan die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen staan die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga dan verder met de volgende stap.

2 FRITZ!OS en Wi-Fi-software bijwerken

Updates bevatten verbeteringen, herstelde fouten en nieuwe functies. Installeer daarom op alle FRITZ!-apparaten en Wi-Fi-apparaten de meest recente FRITZ!OS- en softwareversie:

Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Meest recente FRITZ!OS van de Mesh Repeater installeren

De volgende stappen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk".
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Mesh".
 3. Klik bij de Mesh Repeater in kwestie op "Update uitvoeren".

Meest recente software van het Wi-Fi-apparaat installeren

 1. Installeer de meest recente softwareversie voor het Wi-Fi-apparaat (bijvoorbeeld Android, iOS) of de meest recente driver voor de Wi-Fi-adapter van de computer (bijvoorbeeld van Intel-downloadcenter).

  Opmerking:Informatie over de update krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

3 5 GHz-Wi-Fi-netwerk inschakelen

Als in de FRITZ!Box de energiebesparingsmodus is ingeschakeld onder "Systeem > Energiemonitor", wordt het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk uitgeschakeld. Als in je Wi-Fi-omgeving het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk zeer druk is, kan de Wi-Fi-verbinding worden verbroken. Schakel daarom in de FRITZ!Box het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal").
 3. Schakel de optie "Instellingen Wi-Fi-kanalen aanpassen" ("Instellingen draadloze kanalen aanpassen") in.
 4. Schakel het Wi-Fi-netwerk in voor de 5 GHz-frequentieband.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

4 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Instellingen voor Wi-Fi-kanaal automatisch configureren

In de fabrieksinstellingen analyseert de FRITZ!Box regelmatig de Wi-Fi-omgeving en de verbindingskwaliteit van de Wi-Fi-apparaten. Op basis van deze analyse selecteert de FRITZ!Box automatisch de beste instellingen voor het Wi-Fi-kanaal. Als de je de instelling voor het automatisch aanpassen van de instellingen van het Wi-Fi-kanaal hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal").
 3. Schakel de optie "Instellingen Wi-Fi-kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)" ("Instellingen draadloze kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)") in.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Klik op "Meer instellingen voor het Wi-Fi-netwerk" en schakel de optie "Verschillende namen voor de Wi-Fi-netwerken op 2,4 en 5 GHz" ("Verschillende benaming van de draadloze netwerken op 2,4 en 5 GHz") uit om voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde namen (SSID) te gebruiken. Alleen zo kan de FRITZ!Box je Wi-Fi-apparaten naar de optimale frequentieband sturen ("band steering").
 4. Klik op "Meer informatie over het Wi-Fi-netwerk" en schakel de optie "Naam van het Wi-Fi-netwerk verbergen" uit. Daardoor voorkom je dat sommige Wi-Fi-apparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en maak je het voor de FRITZ!Box mogelijk je Wi-Fi-apparaten in het Mesh-netwerk optimaal aan te sturen ("Mesh Wi-Fi steering").
 5. Als je de naam van het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, verwijder dan alle speciale tekens uit de naam van he Wi-Fi-netwerk. Gebruik alleen letters (maar géén ä, ö, ü, ß), cijfers en spaties, omdat sommige Wi-Fi-apparaten niet alle door de FRITZ!Box toegestane speciale tekens ondersteunen.
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan. Als de Wi-Fi-apparaten alleen met het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk met een andere naam verbonden waren, moet de Wi-Fi-verbinding vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

5 Mesh-instellingen optimaliseren

De volgende stappen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

Mesh-verbinding van de Mesh Repeater controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Thuisnetwerk".
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Mesh".
 3. Als er in het Mesh-overzicht een Mesh Repeater staat zonder een Mesh-pictogram , voer dan de stappen uit van de bijpassende handleiding:

Overname van de Mesh-instellingen activeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de Mesh Repeater op "Thuisnetwerktoegang". Als je een FRITZ!Box gebruikt als Mesh Repeater:
  1. Klik op "Thuisnetwerk" en vervolgens op "Mesh".
  2. Klik op het tabblad "Mesh-instellingen".
 2. Schakel de optie "Overnemen van de instellingen actief" ("Overname van de instellingen actief") in.
 3. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

6 USB 3.0-apparaten van FRITZ!Box loskoppelen

 1. Koppel bij wijze van test alle USB 3.0-apparaten los van de USB-poorten van de FRITZ!Box.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, veroorzaakt een USB-apparaat interferentie op de draadloze verbinding. Verhelp de interferentie die wordt veroorzaakt door het USB-apparaat.

7 Plaats optimaliseren

FRITZ!Box optimaal plaatsen

 1. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte. De FRITZ!Box heeft omnidirectionele antennes. Daardoor wordt het signaal van het Wi-Fi-netwerk bolvormig in alle richtingen verzonden.
 2. Plaats de FRITZ!Box niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld op een kast.
 5. Plaats de FRITZ!Box zo dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de FRITZ!Box en de Wi-Fi-apparaten. Zelfs kleine voorwerpen in de directe omgeving van je FRITZ!Box kunnen het bereik van het signaal van het Wi-Fi-netwerk sterk verminderen. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, koelkasten of kamerplanten, verminderen duidelijk de kwaliteit van het Wi-Fi-signaal.
 6. Plaats de FRITZ!Box niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, Wi-Fi-speakers of bluetoothapparaat.

Mesh Repeater optimaal plaatsen

De volgende stappen zijn noodzakelijk als je in het thuisnetwerk van je FRITZ!Box een of meer Mesh Repeaters gebruikt:

 1. Plaats de Mesh Repeater zo dat deze het Wi-Fi-signaal van de FRITZ!Box in goede kwaliteit kan ontvangen. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding Mesh Repeater optimaal plaatsen.

De FRITZ!Box en de Wi-Fi-apparaten zijn nu optimaal geconfigureerd. Als de Wi-Fi-verbindingen van afzonderlijke Wi-Fi-apparaten toch worden verbroken, is er alleen een oplossing mogelijk bij de Wi-Fi-apparaten in kwestie. Mogelijk kan de fabrikant van de Wi-Fi-apparaten advies geven om het probleem te verhelpen.

Als Wi-Fi-verbindingen echter nog steeds worden verbroken vanaf een bepaalde afstand, is de oorzaak te wijten aan de Wi-Fi-omgeving of het bereik van de Wi-Fi-apparaten. In dit geval kun je het bereik en de stabiliteit van het Wi-Fi-netwerk verbeteren door gebruik van een Mesh Repeater.