Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Draadloze telefoon kan niet worden aangemeld

Het lukt niet om een draadloze telefoon aan te melden. De volgende meldingen worden weergegeven:

 • In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box: "De aanmelding bij het DECT-basisstation is niet geslaagd. De oorzaak wordt op de draadloze telefoon (DECT) weergegeven".
 • Op het scherm van de telefoon: "Aanmelding bij basis 1, 2, 3 or 4 niet geslaagd" of "Zoeken Basis"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Maximaal aantal bereikt

Je kunt maximaal zes draadloze telefoons, DECT-headsets of DECT-deurintercoms aanmelden bij de FRITZ!Box. Als er al zes telefoons of vier telefoons, een headset en een deurintercom zijn aangemeld, kun je geen andere telefoons meer aanmelden.

Opmerking:Telefoons die je niet meer gebruikt, kun je verwijderen onder "Telefonie > Telefoonapparaten" ("Randapparatuur") in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.

2 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Opnieuw opstarten" ("Herstart").
 4. Klik op de knop "Opnieuw opstarten".

3 Toetsblokkering deactiveren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Toetsen en leds".
 3. Klik op het tabblad "Toetsblokkering".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

4 Controleren of de telefoon DECT-GAP ondersteunt

De telefoon moet het profiel DECT-GAP ondersteunen. DECT-GAP is een gebruikelijke standaard voor draadloze telefoons en draadloze gegevensoverdracht, die bijvoorbeeld wordt ondersteund door alle FRITZ!Fon-modellen.

 1. Raadpleeg de handleiding van de telefoon of vraag de fabrikant om te controleren of de telefoon het DECT-GAP-profiel ondersteunt. Als de telefoon DECT-GAP niet ondersteunt, kunnen we niet garanderen dat deze werkt met de FRITZ!Box.

5 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "DECT".
 3. Schakel bij "Zendvermogen" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Schakel de optie "DECT Eco" pas weer in als je de telefoon succesvol kon aanmelden bij de FRITZ!Box.

6 Pincode instellen

Mogelijk gebruik je een onjuiste pincode om de telefoon bij de FRITZ!Box aan te melden. Stel daarom een nieuwe pincode in voor het basisstation van de FRITZ!Box:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "DECT".
 3. Voer bij "Aanmelden" een viercijferige pincode in.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

7 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

8 Fabrieksinstellingen bij telefoon herstellen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt met een FRITZ!Fon:

 1. Druk bij de telefoon op de toets "Menu".
 2. Ga naar het menu "Instellingen" en druk op "OK".
 3. "Terugzetten" > "OK" > "OK"

9 Geavanceerde beveiligingsfuncties uitschakelen

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt met een draadloze telefoon van een andere fabrikant:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "DECT".
 3. Schakel bij "Beveiliging" ("Veiligheid") de geavanceerde beveiligingsfuncties uit.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

10 FRITZ!Box naar fabrieksinstellingen terugzetten en telefoon met wizard aanmelden

Mogelijk verhinderen instellingen in de FRITZ!Box dat de telefoon kan worden aangemeld. Herstel daarom de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box en meld vervolgens de telefoon opnieuw aan met behulp van de wizard in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box:

Een back-up van de instellingen van de FRITZ!Box maken

Back-up van de telefoonboeken van de FRITZ!Box maken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonboek".
 3. Selecteer een telefoonboek, klik op de knop "Back-up maken" en sla het telefoonboek als XML-document op de computer op.

  Belangrijk:Als Microsoft Edge het downloaden van het bestand blokkeert, klik dan bij de vermelding in kwestie op "Meer acties" en op "Behouden" of gebruik een andere browser.

 4. Maak zo één voor één een back-up van alle telefoonboeken die zijn opgeslagen in de FRITZ!Box.

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden

 1. Laad de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box.

Telefoon met FRITZ!Box-wizard aanmelden

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik op de knop "Nieuw apparaat instellen" ("Nieuw apparaat inrichten").
 4. Schakel de optie "Telefoon (met en zonder antwoordapparaat)" in en klik op "Volgende" ("Verder").
 5. Schakel de optie "DECT (draadloze telefoon)" in en klik op "Volgende" ("Verder").
 6. Start nu het aanmeldprocedé op je telefoon, klik vervolgens op "Verbinden" en volg de instructies.
 7. Als je wordt gevraagd naar de pincode van het basisstation, voer dan 0000 in. Dit is de fabrieksinstelling van de FRITZ!Box.
 8. Als het je is gelukt om de telefoon aan te melden bij de FRITZ!Box, importeer dan de telefoonboeken die je eerder hebt opgeslagen en configureer de FRITZ!Box opnieuw.

  Belangrijk:Herstel niet de opgeslagen instellingen vanuit het bestand "fritzbox[...].export", aangezien het aanmelden van nieuwe draadloze telefoons anders misschien weer mislukt.

11 Andere telefoon testen

Test of je een andere draadloze telefoon kunt aanmelden bij de FRITZ!Box. Gebruik een telefoon die de DECT-GAP-standaard ondersteunt:

 1. Herstel de instellingen van de FRITZ!Box.
 2. Gebruik de wizard om de andere draadloze telefoon aan te melden bij de FRITZ!Box.
 3. Als het je lukt de andere draadloze telefoon aan te melden bij de FRITZ!Box, dan is de eerste telefoon verkeerd geconfigureerd of defect.