Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Scenario voor smarthomeapparaten aanmaken

In een scenario kun je meerdere acties en instellingen van je smarthomeapparaten samenvoegen, die je hebt opgeslagen als templates. Ook verschillende apparaattypes, zoals bijvoorbeeld FRITZ!DECT-radiatorthermostaten, slimme stopcontacten en ledlampen kunnen samen worden geschakeld in een scenario. Je kunt vooraf gedefinieerde scenario's gebruiken of persoonlijke scenario's aanmaken en hiermee heel gemakkelijk je smarthomeapparaten aansturen.

Voorwaarden

 • Om een scenario aan te kunnen maken moet op de FRITZ!Box FRITZ!OS 7.50 of nieuwer zijn geïnstalleerd.

1 Template aanmaken  

Maak eerst de templates aan met daarin de gewenste instellingen voor je smarthomeapparaten, die je wilt samenvoegen tot een scenario.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Automation".
 3. Klik op "Creating a Scene or Template".
 4. Configureer de gewenste instellingen en selecteer daarbij de apparaten het type schakeling en de naam van de nieuwe template.

  Opmerking:Als een apparaat al aan een groep is toegewezen, kun je alleen de hele groep aan de template toewijzen en niet het afzonderlijke apparaat.

 5. Sla de template tot slot op.

2 Persoonlijk scenario aanmaken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Automation".
 3. Klik op "Creating a Scene or Template".
 4. Schakel "Predefined or custom scene" in en klik op "Next".
 5. Schakel "Own Scene" in en klik op "Next".
 6. Geef het scenario een naam en klik op "Next".
 7. Selecteer de templates die je wilt samenvoegen tot een scenario en klik op "Finished". Het scenario wordt nu aangemaakt.

3 Vooraf gedefinieerd scenario ("Predefined or custom scene") aanpassen

Er zijn twee vooraf gedefinieerde scenario's, "Coming Home" (thuiskomen) en "Leaving the House" (het huis verlaten), die bestaan uit automatisch aangemaakte templates en die je meteen kunt gebruiken. In deze vooraf gedefinieerde scenario's worden alle bij de FRITZ!Box aangemelde ledlampen en stopcontacten, het Wi-Fi-netwerk en het Wi-Fi-gastnetwerk, het antwoordapparaat van de FRITZ!Box in- of uitgeschakeld en de radiatorthermostaten op de comfort- of verlagingstempratuur ("Comfort temperature" of "Cool-down temperature") gezet.

Als je een vooraf gedefinieerd scenario wilt aanpassen, ga dan als volgt te werk:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Automation".
 3. Klik bij het scenario Huis verlaten of bij het scenario "Leaving the house" of "Coming home" op (Bewerken).
 4. Schakel alle acties in die het scenario moet bevatten. Schakel de acties uit die het scenario niet moet bevatten.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Scenario toepassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Operation".
 3. Klik bij het gewenste scenario op "Applying".

Opmerking:Je kunt het scenario ook handmatig inschakelen met een FRITZ!DECT-schakelaar, FRITZ!Fon (menu "Home Network > Smart Home") of in het thuisnetwerk en vanuit het internet met FRITZ!App Smart Home.
Met routines kun je scenario's automatisch schakelen.