Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Statusmeldingen over smarthomeapparaten versturen

Om op de hoogte te blijven van de status van je smarthomeapparaten, kun je de push-service gebruiken, maar ook vooraf ingestelde templates voor comfortfuncties.

De push-service stuurt in de geconfigureerde periodes regelmatig e-mails met basisinformatie over bijvoorbeeld het gebruik, het batterijniveau en de verbindingsstatus met de FRITZ!Box.

Met de comfortfuncties in vooraf geconfigureerde templates kun je ervoor kiezen meteen per e-mail of via een melding in FRITZ!App Smart Home geïnformeerd te worden over specifieke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een ledlamp FRITZ!DECT 500 die wordt ingeschakeld of een deur die met de deur-raamsensor FRITZ!DECT 350 wordt geopend.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden/beperkingen

 • Voor het weergeven van de meldingen moet in de instellingen van de smartphone de berichtgeving actief zijn of moet FRITZ!App Smart Home in de instellingen van de smartphone het recht hebben om meldingen te versturen.

1 Push-service configureren

Als je met regelmatige meldingen via e-mail geïnformeerd wilt worden over bijvoorbeeld de toestand, het gebruik, de verbindingsstatus en het in- en uitschakelen van je smarthomeapparaten, gebruik dan de push-service:

2 Template voor comfortfunctie aanmaken

Als je op de hoogte wilt blijven van specifieke gebeurtenissen en acties bij je smarthomeapparaten, gebruik dan de comfortfuncties in vooraf geconfigureerde templates. Je kunt dan kiezen of je wordt geïnformeerd via een e-mail of via een melding in FRITZ!App Smart Home.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Automatisering".
 3. Klik op "Scenario of template aanmaken".
 4. Klik op "Template" en op "Volgende".
 5. Klik op "Comfortfuncties gebruiken" en op "Volgende".
 6. Als je een melding wilt krijgen, selecteer dan "Bericht versturen".
 7. Als je een oproep wilt starten, selecteer dan "Oproep starten".
 8. Klik op "Volgende".
 9. Geef aan of er een e-mail moet worden verstuurd, of FRITZ!App Smart Home een melding moet tonen, of wie er moet worden gebeld.
 10. Volg de instructies en configureer de beoogde instellingen.
 11. Geef de template een naam, bijvoorbeeld "Raam open", en klik op "Voltooid" om de instellingen op te slaan.
 12. Wijs nu de template voor comfortfuncties toe aan het smarthomeapparaat, het scenario of de routine. Er wordt dan een bericht verstuurd of gebeld zodra dit smarthomeapparaat wordt geschakeld of zodra dit scenario of deze routine wordt toegepast.