Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!Fon rinkelt niet als er wordt gebeld

Eén of meerdere telefoons aan de FRITZ!Box rinkelen niet bij oproepen? ✔ Zo los je het probleem op.

De FRITZ!Fon rinkelt niet bij sommige of alle inkomende oproepen, hoewel de telefoon juist is aangemeld bij de FRITZ!Box en uitgaande oproepen via dit telefoonnummer mogelijk zijn.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Aantal verbindingen via DECT-repeater beperkt

Bij een inkomende oproep kunnen maximaal twee telefoons rinkelen van alle telefoons die zich binnen het ontvangstbereik bevinden van een DECT-repeater van een andere fabrikant. Als je een FRITZ!DECT Repeater of een FRITZ!Box in de DECT-repeatermodus gebruikt, kunnen er tot vijf telefoons tegelijkertijd rinkelen.

2 Modus "Niet storen" op de telefoon uitschakelen

De volgende stap is alleen noodzakelijk als bovenin het scherm van de telefoon een doorgestreepte bel wordt weergegeven:

 1. Houd gedurende ongeveer 3 seconde de *-toets van de telefoon ingedrukt om de modus "niet storen" weer uit te schakelen.

3 Stijgende beltoon uitschakelen

Mogelijk rinkelt de telefoon in het begin maar heel zacht en is niet te horen omdat de stijgende beltoon is ingeschakeld:

 1. Druk bij de telefoon op de toets "Menu".
 2. Ga naar het menu "Instellingen" en druk op "OK".
 3. "Audio" > "OK" > "Volume" > "OK" > "Rinkelen"
 4. Stel het gewenste volume in.
 5. Selecteer "Opties" en druk op "Uit", zodat de beltoon meteen het gewenste volume heeft als de telefoon rinkelt.

4 Telefoon uit- en weer aanzetten

 1. Zet de telefoon uit door de ophangtoets (rode telefoonhoorn) ingedrukt te houden en zet de telefoon vervolgens weer aan.

5 Functies voor niet storen, oproepen blokkeren en callthrough uitschakelen

Mogelijk rinkelt de telefoon niet, omdat in de FRITZ!Box een functie voor niet storen, oproepen blokkeren, doorschakeling of callthrough is ingeschakeld. Schakel deze instellingen in de FRITZ!Box uit:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Niet storen" ("Rinkelblokkering"), schakel elke individuele instelling voor "Niet storen" uit en klik op "OK".
 5. Klik op "Telefonie" en vervolgens op "Oproepbehandeling" en verwijder alle beschikbare oproepblokkeringen.
 6. Klik op het tabblad "Doorschakelingen" en verwijder alle doorschakelingen.
 7. Klik op het tabblad "Callthrough". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 8. Schakel callthrough uit en klik op "Toepassen".

6 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "DECT".
 3. Schakel bij "Zendvermogen" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Als de telefoon nu wel rinkelt, was er een storing in de DECT-verbinding met de telefoon. Alle apparaten die radiogolven uitzenden zijn mogelijke interferentiebronnen. Dat kunnen bijvoorbeeld DECT-basisstations, babyfoons, mobiele telefoons en televisieantennes zijn. Als de telefoon het weksignaal van de FRITZ!Box niet op tijd ontvangt en daarom niet uit de stand-bymodus wordt gewekt, kan het helpen om de telefoon te verplaatsen naar een andere plek.

7 Telefoonnummers aan telefoon toewijzen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Stel de configuratie van de telefoon zo in dat de telefoon reageert op inkomende oproepen naar het gewenste nummer: voer het nummer in onder "Uitgaande oproepen" of onder "Inkomende oproepen", of schakel de optie "op alle telefoonnummers reageren" in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

8 Internetverbinding permanent in stand houden

Oproepen naar je internettelefoonnummer kunnen de FRITZ!Box alleen bereiken als er verbinding is met internet. In sommige FRITZ!Box-modellen moet je configureren dat de internetverbinding permanent in stand wordt gehouden:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Klik op "Verbindingsinstellingen wijzigen".
 4. Schakel de optie "Permanent behouden (aanbevolen voor tarieven met onbeperkt internet)" in. Als de optie niet beschikbaar is, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met het internet.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

9 Telefoonnummers laten controleren

Als de telefoon nog steeds niet rinkelt wanneer je wordt gebeld op een internettelefoonnummer terwijl de internetverbinding en het internettelefoonnummer juist zijn geconfigureerd, heeft je provider voor internettelefonie technische problemen:

Belangrijk:Als je telefoonnummer wordt geporteerd (bijvoorbeeld bij een overstap op een IP-lijn) kan een telefoonnummer voor uitgaande telefonie vaak meteen worden gebruikt. Je kunt echter gedurende een of twee dagen niet op dit nummer worden gebeld, omdat het telefoonnummer dan nog niet volledig is geporteerd.

 1. Neem contact op met je provider voor internettelefonie en laat je telefoonnummer controleren.