Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!Powerline wordt warm tijdens het gebruik

Het is normaal dat het FRITZ!Powerline-apparaat afhankelijk van de belasting opwarmt. Kies daarom een plaats waar geen extra warmte wordt toegevoerd en waar een goede warmteafvoer mogelijk is:

  1. Stel het FRITZ!Powerline-apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
  2. Plaats het FRITZ!Powerline-apparaat niet vlak naast apparaten die ook warmte opwekken.
  3. Zorg dat de ventilatiesleuven niet zijn geblokkeerd of afgedekt en zorg voor voldoende ventilatie.
  4. Steek het FRITZ!Powerline-apparaat verticaal in een wandstopcontact. Omdat de ventilatiesleuven zich aan de bovenkant en de zijkanten van het apparaat bevinden, is op deze manier een optimale warmteafvoer via de behuizing gegarandeerd.