Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!Repeater wordt warm op tijdens het bedrijf

Het is normaal dat de FRITZ!Repeater afhankelijk van de belasting opwarmt. Kies voor de repeater daarom een plaats waar geen extra warmte wordt toegevoerd en waar een goede warmteafvoer mogelijk is:

  1. Stel de FRITZ!Repeater niet bloot aan direct zonlicht.
  2. Plaats de FRITZ!Repeater niet rechtstreeks naast apparaten die ook warmte produceren.
  3. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van de FRITZ!Repeater niet zijn geblokkeerd of afgedekt en zorg voor voldoende ventilatie.
  4. Monteer de FRITZ!Repeater niet in een kast of een behuizing.