Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!Repeater brengt geen Wi-Fi-verbinding tot stand

De FRITZ!Repeater brengt na configuratie geen Wi-Fi-verbinding met de Wi-Fi-router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) tot stand. De Connect-led van de FRITZ!Repeater knippert een tijdlang snel en vervolgens weer langzaam.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit om het probleem te verhelpen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater.

1 Meest recente software van de Wi-Fi-router installeren

 1. Installeer de meest recente software voor de Wi-Fi-router volgens de instructies van de fabrikant. Als je een FRITZ!Box gebruikt als Wi-Fi-router, ga dan te werk zoals wordt uitgelegd in de handleiding FRITZ!OS-update uitvoeren..

2 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je als Wi-Fi-router een FRITZ!Box gebruikt:

Alle Wi-Fi-netwerken inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal") of "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Schakel de optie "Instellingen Wi-Fi-kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)" ("Instellingen draadloze kanalen automatisch uitvoeren (aanbevolen)") in en schakel het Wi-Fi-netwerk in voor de 2,4 GHz- en de 5 GHz-frequentieband of schakel beide Wi-Fi-netwerken in bij "Actieve frequentiebanden". Als alleen de optie "Wi-Fi-netwerk actief" wordt weergegeven, zijn allebei de Wi-Fi-netwerken al ingeschakeld of ondersteunt de FRITZ!Box alleen het 2,4 GHz-Wi-Fi-netwerk.
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Klik op "Meer informatie over het Wi-Fi-netwerk" en schakel de optie "Naam van het Wi-Fi-netwerk verbergen" uit of schakel de optie "Naam van het Wi-Fi-netwerk zichtbaar" in. Daardoor voorkom je dat sommige Wi-Fi-apparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en maak je het voor de FRITZ!Box mogelijk Wi-Fi-apparaten in het Mesh-netwerk optimaal aan te sturen ("Mesh Wi-Fi steering").
 4. Indien beschikbaar, klik op "Meer instellingen voor het Wi-Fi-netwerk".
 5. Schakel de optie "Verschillende namen voor de Wi-Fi-netwerken op 2,4 en 5 GHz" ("Verschillende benaming van de draadloze netwerken op 2,4 en 5 GHz") uit om voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde namen (SSID) te gebruiken. Alleen zo kan de FRITZ!Box je Wi-Fi-apparaten naar de optimale frequentieband sturen ("band steering").
 6. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan. Als de instellingen worden opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box verbroken.

MAC-adresfilter uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Beveiliging" ("Veiligheid") of op "Wi-Fi-netwerk" ("Draadloos netwerk").
 3. Indien beschikbaar, klik op "Wi-Fi-toegang beperken".
 4. Schakel de optie "Alle nieuwe Wi-Fi-apparaten toelaten" in. Als de optie niet beschikbaar is, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

WPS-functie inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Beveiliging" ("Veiligheid").
 3. Klik op het tabblad "WPS-snelverbinding".
 4. Schakel de optie "Push-button-methode actief" of "WPS actief" in.
 5. Klik op "Toepassen" of "WPS starten" om de instellingen op te slaan.

Toetsblokkering uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Toetsen en leds".
 3. Klik op het tabblad "Toetsblokkering".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 Wi-Fi-instellingen van de Wi-Fi-router optimaliseren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een Wi-Fi-router van een andere fabrikant gebruikt:

Opmerking:Informatie over de configuratie van de Wi-Fi-router krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Wanneer de Wi-Fi-router de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentieband tegelijk beschikbaar kan stellen:
  1. Schakel in de Wi-Fi-router het 2,4 GHz- en 5 GHz-Wi-Fi-netwerk in.
  2. Als de Wi-Fi-router alle Wi-Fi-apparaten die ermee zijn verbonden automatisch naar de optimale frequentieband kan sturen ("band steering"), schakel de overeenkomende optie dan in.
  3. Als de Wi-Fi-router een optie "Zero Wait DFS", "Always on DFS" of een dergelijke optie biedt om het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk zonder onderbrekingen te gebruiken, schakel deze optie dan in. Daardoor kan het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk van de Wi-Fi-router ook worden gebruikt tijdens controle van de Wi-Fi-omgeving op radarinstallaties (bijvoorbeeld weerdienst, luchtverkeerscontrole en militair gebruik).
 2. Schakel de MAC-adresfilter van de Wi-Fi-router uit. Nadat het instellen van de Wi-Fi-verbinding is geslaagd, kun je de MAC-adresfilter weer inschakelen.
 3. Als de Wi-Fi-router de WPS-methode ondersteunt, schakel je die in. Daardoor is configuratie van de Wi-Fi-verbinding van de FRITZ!Repeater mogelijk met een druk op de knop (WPS - push button configuration).
 4. Schakel de weergave van de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) in en configureer in de Wi-Fi-router een goed herkenbare naam voor het Wi-Fi-netwerk. Daardoor voorkom je dat sommige je Wi-Fi-apparaten geen verbinding kunnen maken met de Wi-Fi-router of proberen verbinding te maken met de verkeerde Wi-Fi-router die nagenoeg dezelfde naam voor het Wi-Fi-netwerk heeft.

  Opmerking:Als de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk wordt opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen verbroken. De Wi-Fi-verbindingen moeten vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.

4 Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren

 1. Configureer de verbinding van de FRITZ!Repeater opnieuw met behulp van de juiste handleiding: