Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Vormt draadloze straling een risico?

De radiotechniek van de FRITZ!Repeater voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie. De blootstelling aan straling van de FRITZ!Repeater is duidelijk lager dan bijvoorbeeld de limieten die zijn vastgelegd in de "Verordnung über elektromagnetische Felder" (26e Duitse federale verordening inzake elektromagnetische velden, 26e BImSchV).

Het Wi-Fi-zendvermogen van de FRITZ!Repeater is niet hoger dan 100 mW / 20 dBm in het 2,4GHz-frequentiebereik.

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis (zie Antennebureau) is er geen bewijs dat straling van draadloze apparaten een gezondheidsrisico vormt.