Garantievoorwaarden

Aanwijzingen over de AVM-fabrieksgarantie

De specifieke geldigheidsduur van de garantie vind je in het handboek of de korte handleiding bij je product.

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van je product of een technisch defect vermoedt, neem dan contact op met onze technische support.

Stuur geen apparaten terug naar AVM zonder dat je hierover expliciete instructies hebt gekregen. Ongevraagd toegestuurde pakketten kunnen wij helaas niet verwerken, en ook niet terugsturen. Onze suppport zal je in geval van problemen ondersteunen en duidelijke informatie geven over de verdere afhandeling.

In het geval dat er voor jouw apparaat een defect wordt vastgesteld, wijst onze support een zogenoemd "RMA-nummer" toe, waarmee je het product kunt terugsturen. Dit RMA-nummer moet duidelijk zichtbaar en goed leesbaar (in drukletters) worden aangebracht op het voldoende gefrankeerd verzendingspakket (geen pakje).

Het product moet binnen 14 dagen na toekenning van het RMA-nummer worden teruggestuurd. In ieder geval moet het product worden teruggestuurd zonder de originele verpakking en toebehoren, en moet het zorgvuldig en transportveilig verpakt worden. Voor schade tijdens het transport is AVM niet aansprakelijk. Voeg ALTIJD het aankoopbewijs van het apparaat bij.

AVM betaalt de kosten voor het terugsturen van het gerepareerde of vervangen product.

Zendingen zonder RMA-nummer, zendingen die niet of niet voldoende gefrankeerd zijn of zendingen zonder aankoopbewijs worden op kosten van de geadresseerde teruggestuurd!

Als het apparaat een defect vertoont dat door de klant werd veroorzaakt (afgebroken antenne, schade door blikseminslag, verbogen contacten, waterschade, enz.), behoudt AVM zich het recht voor het apparaat onbewerkt terug te sturen en een bewerkingstoeslag van € 35 aan te rekenen.