Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT-schakelaar gebruiken

FRITZ!DECT-schakelaar in het thuisnetwerk gebruiken

De FRITZ!DECT-schakelaar, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 440, wordt via een versleutelde DECT-verbinding (DECT-ULE) in het thuisnetwerk opgenomen. Met de schakelaar kun je slimme stopcontacten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 302, en ledlampen FRITZ!DECT 500 aansturen. Smarthomeapparaten kunnen afzonderlijk of samengevoegd in groepen worden geschakeld. Je kunt bijvoorbeeld de schakelaar aanbrengen op een goed toegankelijke plaats, zodat je slecht bereikbare stopcontacten heel gemakkelijk kunt bedienen. Of je schakelt heel eenvoudig met een druk op de knop het gewenste verwarmingsprofiel in dat je hebt opgeslagen in een template of scenario.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voorwaarden/beperkingen

 • FRITZ!DECT 440 kan worden gebruikt met een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7.50 of nieuwer.
 • FRITZ!DECT 400 kan worden gebruikt met een FRITZ!Box met FRITZ!OS 7.01 of nieuwer.
 • Met een FRITZ!DECT 400 kunnen radiatorthermostaten worden aangestuurd als de gewenste verwarmingsprofielen zijn opgeslagen in templates of scenario's die met een druk op de knop worden geactiveerd.

1 FRITZ!DECT-schakelaar aanmelden

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik op de knop "Apparaat aanmelden".
 4. Binnen 2 minuten: druk bij de FRITZ!DECT 400 op de DECT-verbindingstoets op de bovenkant tot je een geluidssignaal hoort of druk bij de FRITZ!DECT 440 op de menutoets. De verbinding wordt tot stand gebracht en in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box in het menu "Smarthome" wordt bij de schakelaar de verbindingsstatus "Verbonden" aangegeven.

2 Algemene instellingen van de FRITZ!DECT-schakelaar configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Selecteer de apparaatgroep.
 4. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad "Algemeen".
 6. Voer bij "Naam" een zelfgekozen naam in voor de schakelaar.
 7. Schakel de optie "Push-service actief" in, zodat je een e-mail ontvangt als de batterij bijna leeg is, als de draadloze verbinding verbroken is, of als er fouten optreden.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de push-service vind je in deze handleiding.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Instellingen voor druk op de knop configureren

De werkwijze bij configuratie van de toetstoewijzing is afhankelijk van het model van de schakelaar die je gebruikt:

FRITZ!DECT 400 configureren

Door de schakelaar kort of lang in te drukken kun je verschillende schakelingen starten. Deze schakelingen kun je instellen op allebei de tabbladen met de naam [Naam van de schakelaar: kort] of [Naam van de schakelaar: lang]:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Schakelaars".
 4. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 5. Klik op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: kort]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar kort wordt ingedrukt.
 6. Selecteer onder "Gereedheid" de gewenste optie.
 7. Bepaal onder "Actie selecteren" of je smarthomeapparaten of smarthometemplates wilt schakelen.
 8. Als je "Smarthomeapparaten schakelen" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Smarthomeapparaten schakelen" de apparaten of groepen en stel de schakeling en schakelduur in.
 9. Als je "Smarthometemplates toepassen" hebt ingeschakeld, selecteer dan onder "Smarthometemplates toepassen" de template.
 10. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.
 11. Herhaal de stappen 6 - 10 op het tabblad met de naam [Naam van de schakelaar: lang]. Op dit tabblad stel je in wat er gebeurt als de schakelaar lang wordt ingedrukt.

FRITZ!DECT 440 configureren

Door de verschillende toetsen van de schakelaar in te drukken kun je verschillende schakelingen starten. Deze schakelingen kun je instellen op de tabbladen met de naam [Naam van de schakelaar: rechtsboven], [Naam van de schakelaar: rechtsonder], enz.:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Smarthome".
 2. Klik in het menu "Smarthome" op "Apparaten en groepen".
 3. Klik bij de schakelaar op de knop (Bewerken).
 4. Klik onder "Toetstoewijzingen" bij "Scherm 1" op de knop (Bewerken).
 5. Selecteer de apparaatgroep of template die je wilt schakelen.
 6. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer het apparaat, de groep of de template die geschakeld moet worden.
 7. Klik op "Volgende" ("Verder").
 8. Selecteer "Comfortschakeling met twee toetsen" of "Eenvoudige schakeling met een toets".

  Opmerking:Bij de optie "Comfortschakeling met twee toetsen" worden twee toetsen toegewezen, bijvoorbeeld om de ledlamp FRITZ!DECT 500 te dimmen.

 9. Als je "Eenvoudige schakeling met een toets" hebt geselecteerd, selecteer dan het type schakeling en klik op "Volgende" ("Verder").
 10. Voer een naam voor de toetsen in.
 11. Selecteer de toetspositie voor deze schakeling en klik op "Volgende".
  De schakeling voor de geselecteerde toets wordt opgeslagen.
 12. Klik op "Actie toevoegen" en voer de stappen 8.-14. uit voor de andere toetsen in dit scherm.
  Nu zijn de toetstoewijzingen voor "Scherm 1" opgeslagen. De toetstoewijzing van "Scherm 1" wordt automatisch overgenomen in het standaardscherm "Temperatuur".
 13. Als je meer schermen wilt instellen, klik dan op het volgende scherm en voer de stappen 5.-13. uit.

Als je de radiatorthermostaat via de FRITZ!DECT-schakelaar aanstuurt, worden de instellingen om de 15 minuten doorgegeven aan de radiatorthermostaat en als de vakantieschakeling actief is en tijdens de periode dat de verwarming uit is worden de waarden om de 60 minuten doorgegeven. Door op een willekeurige toets van de radiatorthermostaat te drukken kun je forceren dat de instellingen meteen worden doorgegeven.