Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Port forwarding in FRITZ!Box configureren

Je wilt in de FRITZ!Box portforwarding configureren? ✔ Wij laten de verschillende mogelijkheden zien om verbindingen vanaf internet te accepteren.

De firewall van de FRITZ!Box beschermt alle apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk standaard tegen inkomende verbindingen en ongewenste gegevens vanuit internet.

Door configuratie van port forwarding kun je online games, filesharingprogramma's en andere internettoepassingen gebruiken die inkomende verbindingen vanaf het internet accepteren of die andere gebruikers op internet toegang verlenen tot bepaalde web- alsook externe onderhoudsservers en andere serverdiensten in je FRITZ!Box-thuisnetwerk.

De FRITZ!Box biedt verschillende opties voor het inschakelen van portforwarding voor poorten die afzonderlijk of samen kunnen worden gebruikt. De meest geschikte manier van portforwarding is afhankelijk van de eisen die de betreffende toepassing of serverdienst stelt en van je persoonlijke voorkeuren.

Automatische port forwarding configureren

Automatische port forwarding is zinvol als

 • je wilt dat de toepassing alle benodigde poorten zelfstandig in de FRITZ!Box configureert.
 • portforwarding niet is vereist voor een serverdienst.
 • De toepassing het protocol UPnP IGD (Universal Plug and Play Internet Gateway Device) of PCP (Port Control Protocol) ondersteunt.

  Opmerking:UPnP IGD wordt ook door veel spelcomputers (bijvoorbeeld Playstation, Wii U, Xbox) ondersteund. Informatie over de toepassing of het apparaat in kwestie krijg je van de fabrikant.

 • de toepassing vereist dat je portforwarding op veel poorten toepast, of bij ieder gebruik andere poorten gebruikt.

Zo gaat het: Automatische port forwarding in de FRITZ!Box configureren

MyFRITZ!-toegang configureren

MyFRITZ!-toegang is zinvol als

 • je vanaf internet toegang wilt hebben tot een browser-gebaseerde toepassing in het thuisnetwerk, bijvoorbeeld tot een webserver of de grafische interface van een NAS-systeem.
 • de toepassing bereikbaar is via een URI-schema (Uniform Resource Identifier), bijvoorbeeld via https of ftp.
 • de toepassing via een directe link in het device-overview op myfritz.net toegankelijk moet zijn.

Zo gaat het: MyFRITZ!-toegang in de FRITZ!Box configureren

Statische port forwarding configureren

Statische port forwarding is zinvol als

 • vanaf internet toegang is vereist tot een dienstserver in het thuisnetwerk, bijvoorbeeld een externe onderhouds- of VPN-server.
 • de toepassing UPnP en PCP niet ondersteunt.

Zo gaat het: Statische port forwarding in de FRITZ!Box configureren