Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Port forwarding in FRITZ!Box configureren

De firewall van de FRITZ!Box beschermt alle apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk standaard tegen inkomende verbindingen en ongewenste gegevens vanuit internet.

Door configuratie van port forwarding kun je online games, filesharingprogramma's en andere internettoepassingen gebruiken die inkomende verbindingen vanaf het internet accepteren of die andere gebruikers op internet toegang verlenen tot bepaalde web- alsook externe onderhoudsservers en andere serverdiensten in je FRITZ!Box-thuisnetwerk.

De FRITZ!Box biedt verschillende opties voor het inschakelen van portforwarding voor poorten die afzonderlijk of samen kunnen worden gebruikt.

Automatische port forwarding configureren

Automatische port forwarding is zinvol als

  • je wilt dat de toepassing alle benodigde poorten zelfstandig in de FRITZ!Box configureert.
  • portforwarding niet is vereist voor een serverdienst.
  • De toepassing het protocol UPnP IGD (Universal Plug and Play Internet Gateway Device) ondersteunt.

    UPnP IGD wordt ook door veel spelcomputers (bijvoorbeeld Playstation, Wii U, Xbox) ondersteund. Informatie over de toepassing of het apparaat in kwestie krijg je van de fabrikant.

  • de toepassing vereist dat je portforwarding op veel poorten toepast, of bij ieder gebruik andere poorten gebruikt.

Zo gaat het: Automatische port forwarding in de FRITZ!Box configureren

Statische port forwarding configureren

Statische port forwarding is zinvol als

  • vanaf internet toegang is vereist tot een dienstserver in het thuisnetwerk, bijvoorbeeld een externe onderhouds- of VPN-server.
  • de toepassing de UPnP-standaard niet ondersteunt.

Zo gaat het: Statische port forwarding in de FRITZ!Box configureren