Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Verbinding wordt verbroken tijdens doorverbinden, wisselgesprek of ruggespraak

Als je een telefoongesprek wilt doorverbinden, tussen twee gesprekken wilt wisselen of ruggespraak wilt voeren, wordt de verbinding verbroken.

Oorzaak

  • Je telefonieprovider ondersteunt de functionaliteit "wisselgesprek" niet.

1 Wisselgesprek in de FRITZ!Box inschakelen

  1. Toets op de telefoon #960*8*#91** in en druk op de beltoets (hoorn van de haak nemen).

    Opmerking:Als je de standaardinstelling van de FRITZ!Box opnieuw wilt inschakelen, toets dan #960*9*#91** in.

  2. Hang na ca. 3 seconden weer op.

De FRITZ!Box is nu zo geconfigureerd dat de functionaliteit "wisselgesprek" wordt uitgevoerd door de FRITZ!Box en niet door de telefonieprovider.