Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Verbinding wordt verbroken tijdens doorverbinden, wisselgesprek of ruggespraak

Als je een telefoongesprek wilt doorverbinden, tussen twee gesprekken wilt wisselen of ruggespraak wilt voeren, wordt de verbinding verbroken.

Oorzaak

  • Je telefonieprovider ondersteunt de functionaliteit "wisselgesprek" niet.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Wisselgesprek voor VoIP en ISDN in de FRITZ!Box inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als er via een internetnummer of een ISDN-telefoonnummer moet worden gebeld:

  1. Toets op de telefoon #960*8*#91** in en druk op de beltoets (hoorn van de haak nemen).

    Opmerking:Als je de standaardinstelling van de FRITZ!Box opnieuw wilt inschakelen, toets dan #960*9*#91** in.

  2. Hang na ca. 3 seconden weer op.

2 Wisselgesprek voor analoog vaste net in de FRITZ!Box inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als er via een telefoonnummer voor het analoge vaste net moet worden gebeld of als de FRITZ!Box via een ander apparaat (bijvoorbeeld een kabelmodem) is aangesloten op het vaste net:

  1. Toets op de telefoon#610*9*#91** in en druk op de beltoets (hoorn van de haak nemen).

    Opmerking:Als je de standaardinstelling van de FRITZ!Box opnieuw wilt inschakelen, toets dan #610*2*#91** in.

  2. Hang na ca. 3 seconden weer op.

De FRITZ!Box is nu zo geconfigureerd dat de functionaliteit "wisselgesprek" wordt uitgevoerd door de FRITZ!Box en niet door de telefonieprovider.