Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

VPN-verbindingen in FRITZ!Box als gecascadeerde router configureren

Je kunt ook VPN-verbindingen met de FRITZ!Box configureren als je de FRITZ!Box als gecascadeerde router achter een andere router gebruikt. Omdat de andere router de internetverbinding tot stand brengt en beheert, wordt er om de VPN-verbinding te configureren op een aantal punten afgeweken van onze VPN-handleidingen. Raadpleeg daarom voordat je de VPN-verbinding gaat configuren de instructies in deze handleiding.

1 Controle op openbaar IP-adres

VPN-verbindingen met de FRITZ!Box zijn alleen mogelijk als de router voor de FRITZ!Box een IP-adres heeft dat in het internet bereikbaar is:

  1. Controleer of de andere router van de internetaanbieder een IPv6-adres of een openbaar IPv4-adres krijgt. Welke IP-adressen de router krijgt, kun je bijvoorbeeld controleren door op een apparaat dat met de router is verbonden de website ipv6-test.com te openen.
  2. Als de router geen IP-adres krijgt dat in het internet bereikbaar is, neem dan contact op met je internetprovider en vraag of je een IPv6-adres of een openbaar IPv4-adres kunt krijgen.

2 Dynamic DNS configureren

De FRITZ!Box ondersteunt VPN (WireGuard) alleen in verbinding met een dynamic DNS-adres, omdat alleen zo gegarandeerd kan worden dat de FRITZ!Box in het internet via zowel IPv6 als IPv4 bereikbaar is:

Opmerking:Je kunt of DynDNS ook gebruiken als je de FRITZ!Box gebruikt op een internetverbinding met een vast ("statisch") openbaar IPv4-adres. Als in de FRITZ!Box MyFRITZ! en DynDNS zijn geconfigureerd, gebruikt de FRITZ!Box het MyFRITZ!-adres voor WireGuard-verbindingen.

  1. Configureer in de router een dynamic DNS-dienst in. Informatie over de dynamic DNS-diensten die de router ondersteunt en de configuratie ervan vind je in de handleiding of krijg je rechtstreeks van de fabrikant.
  2. Configureer in de FRITZ!Box onder "Internet / Toegang verlenen / DynDNS" dezelfde dynamic DNS-dienst. In de handleiding Dynamic DNS in de FRITZ!Box configureren vind je voorbeelden voor verschillende providers.
  3. Nadat je alle VPN-verbindingen in de FRITZ!Box hebt geconfigureerd, vervang dan de update-URL in de FRITZ!Box door een fictief adres. Anders geeft de FRITZ!Box mogelijk je privé IP-adres door aan de dynamic DNS-provider en is niet bereikbaar vanuit het internet.

3 Port forwarding configureren

Configureer in de router voor de FRITZ!Box port forwarding voor de FRITZ!Box:

Opmerking:Informatie over de configuratie van port forwarding vind je in de handleiding van de router of krijg je rechtstreeks van de fabrikant. Bij sommige routers die de internetprovider heeft geleverd, moet de provider zelf port forwarding configureren. Neem bij twijfel contact op met je internetprovider.

  1. Als je in de FRITZ!Box IPSec-verbindingen hebt ingesteld, configureer dan voor de FRITZ!Box port forwarding voor de UDP-poorten 500 (ISAKMP) en 4500 (NAT-Traversal).
  2. Als je in de FRITZ!Box WireGuard-verbindingen hebt ingesteld, zoek dan in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Diagnose > Beveiliging > FRITZ!Box-diensten" de poort op die de FRITZ!Box gebruikt en configureer in de router voor deze poort een port forwardingregel voor de FRITZ!Box.