Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Dynamic DNS in FRITZ!Box configureren

Met dynamic DNS heb je vanaf het internet via een vaste domeinnaam toegang tot je FRITZ!Box en tot toepassingen en diensten in het thuisnetwerk, waarvoor je port forwarding hebt geconfigureerd. Hierdoor heb je heel eenvoudig toegang tot bijvoorbeeld een NAS-systeem of kun je Microsoft Remotedesktop gebruiken om een computer op afstand te onderhouden, zelfs als het openbare IP-adres van de FRITZ!Box regelmatig verandert.

Opmerking:Je kunt ook de gratis AVM-dienst MyFRITZ! gebruiken om altijd veilige en eenvoudige internettoegang te hebben tot je FRITZ!Box en het thuisnetwerk.

Voorwaarden/beperkingen

 • Voor IPv4-internettoegang moet de FRITZ!Box een openbaar IPv4-adres krijgen van de internetprovider.
 • Voor IPv6-internettoegang moet de FRITZ!Box een IPv6-adres krijgen van de internetprovider.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Dynamic DNS configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "DynDNS"
 4. Schakel de optie "Use DynDNS" in.
 5. Selecteer je dynamic DNS-provider uit de vervolgkeuzelijst en voer in de daarvoor bestemde invoervelden de toegangsgegevens in, die je hebt ontvangen van je provider. Als je dynamic DNS-provider niet wordt weergegeven:
  1. Selecteer de optie "User-defined".
  2. Voer de toegangsgegevens en de update-URL in. Je kunt zelf de update-URL maken met behulp van de de instructies die je bij "Zelf je update-URL maken" vindt.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 7. Telkens wanneer de FRITZ!Box nu een verbinding maakt met het internet, worden de huidige IP-adressen van de FRITZ!Box doorgegeven aan de dynamic DNS-aanbieder, zodat de FRITZ!Box altijd bereikbaar is via de eigen dynamic DNS-domeinnaam.

2 Zelf je update-URL maken

Als je dynamic DNS-provider niet in de FRITZ!Box staat, zoek dan op de website van je provider de update-URL op en vervang de variabelen in de update-URL door de door de FRITZ!Box ondersteunde variabelen.

Gegevens in de Update-URL

De gegevens in de update-URL zijn noodzakelijk om het IP-adres bij te werken. Verschillende dynamic DNS-providers gebruiken niet alleen verschillende gegevens, maar ook verschillende aanduidingen voor deze gegevens.

Eén gegeven dat elke dynamic DNS-provider gebruikt, is het domein waarvoor het IP-adres wordt bijgewerkt. De domeinnaam kan bijvoorbeeld als volgt in de update-URL verschijnen: domain, domainname, host, hostname. Maar er zijn ook andere aanduidingen mogelijk. Het is belangrijk dat je de aanduiding gebruikt die je provider voorschrijft.

Aan elk gegeven is in de update-URL een waarde toegewezen. Aan het gegeven "Domain" wordt als waarde de naam van het domein toegewezen dat moet worden bijgewerkt. In de update-URL wordt voor de domeinnaam een variabele ingevuld. Ook voor andere gegevens worden variabelen gebruikt. De aanduidingen van de variabelen worden voorgeschreven door de FRITZ!Box. Als de FRITZ!Box de updateaanvraag uitvoert, bijvoorbeeld na verandering van het IP-adres, worden de variabelen vervangen door de huidige waarden.

In de volgende tabel staan de gegevens die in een updateaanvraag kunnen staan. De gegevens kunnen bij de providers verschillende aanduidingen hebben. Voor elk gegeven wordt de in de FRITZ!Box gebruikte variabele aangegeven. In de update-URL moeten deze variabelen exact worden overgenomen uit de tabel:

GegevenVariabele in de update-URL van de FRITZ!Box
Gebruikersnaam <username>
Wachtwoord <pass> of <passwd>
Domeinnaam <domain>
IPv4-adres <ipaddr>
IPv6-adres <ip6addr>
dualstack <dualstack>
LAN-prefix <ip6lanprefix>
 • De punthaken maken deel uit van de variabelen en moeten absoluut worden gebruikt in de update-URL.
 • Als je provider andere variabelen gebruikt, dan moet je die vervangen door de variabelen uit de bovenstaande tabel.
 • Sommige providers verwachten dat sommige gegevens in Base64-gecodeerde vorm worden verstuurd. Alle gegevens die gecodeerd moeten worden doorgegeven, moeten als volgt worden aangegeven in de update-URL van de FRITZ!Box:
  <b64>hier staan de te coderen gegevens</b64>.

Structuur van de update-URL

Een update-URL heeft altijd hetzelfde structuur: opvragen van de updateopdracht, gevold door de lijst met parameters. Een parameter bestaat uit een gegeven samen met de toegewezen waarde. Na het opvragen van de updateopdracht komt een vraagteken en vervolgens de lijst met parameters. Elke update-URL in de lijst met update-URL’s volgt deze structuur.

Voorbeeld voor de update-URL voor het IPv4-adres bij de provider dyn.com:
members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG
De update-instructie is: "members.dyndns.org/nic/update".
Na de update-instructie komt het "?".
Na het "?" komt de parameterlijst:
"system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG".

Structuur van de parameterlijst

De parameterlijst is een opeenvolging van alle parameters die de dynamic DNS-provider in de update-URL verwacht. Een parameter bestaat uit een gegeven en de toegewezen waarde. De waarde wordt toegewezen door een gelijkteken. De afzonderlijke parameters zijn van elkaar gescheiden met een &.

Voorbeeld voor de update-URL van het IPv4-adres bij de provider dyn.com met 4 parameters:
members.dyndns.org/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG
system=dyndns
hostname=<hostname>
myip=<ipaddr>
wildcard=NOCHG