Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wat is Mesh Wi-Fi steering en hoe werkt het?

Mesh Wi-Fi steering stuurt smartphones, tablets of andere draadloze netwerkapparaten automatisch naar het draadloze toegangspunt met de beste Wi-Fi-ontvangst en ook naar de geschikte frequentieband. Zo optimaliseert Mesh Wi-Fi steering niet alleen de Wi-Fi-verbinding van afzonderlijke apparaten, maar tegelijkertijd ook de belasting van alle draadloze toegangspunten in het FRITZ! Mesh-netwerk.

Mesh Master stuurt draadloze netwerkapparaten naar het beste Wi-Fi-netwerk

De FRITZ!Box analyseert als Mesh Master altijd alle Wi-Fi-verbindingen in het Mesh-netwerk. Zodra de Mesh Master vaststelt dat een draadloos netwerkapparaat via een ander draadloos toegangspunt een duidelijk betere Wi-Fi-verbinding tot stand kan brengen, draagt de FRITZ!Box het apparaat op uit te wijken naar het andere Wi-Fi-netwerk. De Mesh Master houdt daarbij rekening met het verbindingstype van de afzonderlijke Mesh Repeaters en met de snelheid van de verschillende verbindingswegen.

In tegenstelling tot Wi-Fi-roaming stuurt bij Mesh Wi-Fi steering de Mesh Master aan op het wisselen van het Wi-Fi-netwerk en niet het draadloze netwerkapparaat.

Voorwaarden voor Mesh Wi-Fi steering

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box als Mesh Master draadloze netwerkapparaten naar het andere Wi-Fi-netwerk of naar een ander draadloos toegangspunt kan sturen. Dit is niet mogelijk als in de FRITZ!Box verschillende namen zijn geconfigureerd voor het 2,4- en 5GHz-Wi-Fi-netwerk of als de andere FRITZ!-producten niet goed in het Mesh-netwerk zijn geïntegreerd. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

Om te worden aangestuurd door de Mesh Master, moeten de draadloze netwerkapparaten de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen.

  • Draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de Mesh Master zonder onderbreking naar een ander Wi-Fi-netwerk of naar een ander draadloos toegangspunt sturen.
  • De Mesh Master kan oudere draadloze netwerkapparaten, die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding naar een ander Wi-Fi-netwerk sturen. De Mesh Master kan deze apparaten niet naar een ander draadloos toegangspunt sturen.

Opmerking:Draadloze netwerkapparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi Network > Known Wireless Devices" ("Wireless > Radio Network > Known Wireless LAN Devices") met de eigenschappen ("Properties") "11k" en "11v".