Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Wat is Mesh Wi-Fi steering en hoe werkt het?

Mesh Wi-Fi steering stuurt smartphones, tablets of andere Wi-Fi-apparaten automatisch naar het Wi-Fi-toegangspunt met de beste Wi-Fi-ontvangst en ook meteen naar de geschikte frequentieband. Zo optimaliseert Mesh Wi-Fi steering niet alleen de Wi-Fi-verbinding van afzonderlijke apparaten, maar tegelijkertijd ook de belasting van alle Wi-Fi-toegangspunten in het FRITZ! Mesh-netwerk.

Mesh Master stuurt Wi-Fi-apparaten naar het beste Wi-Fi-netwerk

De FRITZ!Box analyseert als Mesh Master altijd alle Wi-Fi-verbindingen in het Mesh-netwerk. Zodra de Mesh Master vaststelt dat een Wi-Fi-apparaat via een ander Wi-Fi-toegangspunt een duidelijk betere Wi-Fi-verbinding tot stand kan brengen, draagt de FRITZ!Box het apparaat op uit te wijken naar het andere Wi-Fi-netwerk. De Mesh Master houdt daarbij rekening met het verbindingstype van de afzonderlijke Mesh Repeaters en met de snelheid van de verschillende verbindingswegen.

In tegenstelling tot Wi-Fi-roaming wordt bij Mesh Wi-Fi steering de beslissing voor het wisselen van het Wi-Fi-netwerk beïnvloed door de Mesh Master die het Wi-Fi-apparaat een wisselverzoek stuurt. De beslissing om te wisselen ligt echter bij het Wi-Fi-apparaat zelf.

Voorwaarden voor Mesh Wi-Fi steering

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box als Mesh Master Wi-Fi-apparaten naar het andere Wi-Fi-netwerk of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt kan sturen. Dit is niet mogelijk als in de FRITZ!Box verschillende namen zijn geconfigureerd voor het 2,4 GHz- en 5 GHz-Wi-Fi-netwerk of als de andere FRITZ!-apparaten niet goed in het Mesh-netwerk zijn opgenomen. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

De Wi-Fi-apparaten moeten de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, zodat de Mesh Master ze kan aansturen.

  • Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de Mesh Master zonder onderbreking naar een ander Wi-Fi-netwerk of naar een ander Wi-Fi-toegangspunt sturen.
  • De Mesh Master kan oudere Wi-Fi-apparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding naar een ander Wi-Fi-netwerk sturen. De Mesh Master kan deze apparaten niet naar een ander Wi-Fi-toegangspunt sturen.

Opmerking:Wi-Fi-apparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi-netwerk ("Draadloos netwerk") > Bekende Wi-Fi-apparaten" met de eigenschappen "11k" en "11v".