Aanbevelen:

Knowledge Base

Naar de Knowledge Base

Geïntegreerde faxfunctie in FRITZ!Box configureren

Je wilt faxberichten versturen en ontvangen via de FRITZ!Box? ✔ Configureer eenvoudig de geïntegreerde faxfunctie, zonder faxapparaat.

Met je FRITZ!Box kun je ook zonder extern faxapparaat faxberichten versturen en ontvangen. De FRITZ!Box ontvangt de faxberichten en stuurt deze via e-mail door als pdf-bestand met de datum en tijd van ontvangst en/of slaat deze op een USB-opslagmedium op in de map "FRITZ\faxbox". Wanneer je faxberichten verstuurt, typ je de tekst van het bericht in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.

Voorwaarden/beperkingen

 • Er wordt een FRITZ!Box 7360 v2 gebruikt. De FRITZ!Box 7360 v1 ondersteunt het versturen van faxberichten niet.

  Opmerking: Je vindt het versienummer in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "System > Update" bij het tabblad "FRITZ!OS File". Het nummer van de v1 begint met 111 en het nummer van de v2 begint met 124. Het tabblad "FRITZ!OS File" wordt alleen getoond wanneer de geavanceerde weergave is ingeschakeld.

 • Het telefoonnummer dat je selecteert voor het versturen van faxberichten, zal ook automatisch worden gebruikt voor het ontvangen van faxberichten. Op dit telefoonnummer ben je dan niet meer telefonisch bereikbaar, omdat de fax alle oproepen naar dit nummer aanneemt.
 • Per faxbericht worden maximaal twee A4-pagina's verstuurd. Langere faxdocumenten worden ingekort tot twee A4-pagina's.
 • Afbeeldingen kunnen alleen aan het faxdocument worden toegevoegd in Google Chrome en Mozilla Firefox. Internet Explorer en Safari kunnen om technische redenen niet worden gebruikt om afbeeldingen toe te voegen.
 • Je kunt één afbeelding toevoegen in JPG- of PNG-indeling. Andere bestandsformaten (bijvoorbeeld PDF of DOC) worden genegeerd bij het versturen van faxberichten.
 • Afbeeldingen die groter zijn dan A4, worden verkleind tijdens het versturen van het faxbericht. Kleinere afbeeldingen worden gecentreerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Passieve faxschakelaar inschakelen

Als je het telefoonnummer van je analoge vaste telefoonaansluiting wilt gebruiken om te worden gebeld en om faxberichten te ontvangen, schakel je de faxschakelaar van de FRITZ!Box in. De faxschakelaar stuurt faxberichten automatisch door naar een faxapparaat dat is geconfigureerd in de FRITZ!Box:

Belangrijk:Een ander apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of antwoordapparaat, moet de oproep eerst aannemen zodat faxberichten kunnen worden herkend en doorgestuurd. De faxschakelaar herkent geen oproepen die niet zijn aangenomen.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Schakel de passieve faxschakelaar ("Enable fax switch (passive)") in. Als de instelling niet wordt weergegeven, schakel je eerst de geavanceerde weergave in en configureer je het analoge vaste telefoonnummer in de FRITZ!Box. Vervolgens kun je de faxschakelaar inschakelen.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

faxoverdracht met T.38 inschakelen

Als je een internettelefoonnummer wilt gebruiken om faxberichten te versturen en ontvangen, moet je T.38 (fax over IP) voor faxoverdracht inschakelen in de FRITZ!Box. Met T.38 worden faxberichten niet verstuurd via faxtonen, maar via een speciaal netwerkprotocol. Daardoor is de faxoverdracht aanzienlijk minder gevoelig voor interferentie:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Klik bij "Telephony connection" op "Changing the Settings". Als dit niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de optie "Fax transmission with T.38" in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Faxfunctie configureren

Faxfunctie inschakelen en fax-ID invoeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Selecteer bij "Integrated in the FRITZ!Box" de optie "Fax function" en klik op "Next".
 5. Voer in het veld "Fax ID" de ID in die moet worden doorgegeven aan iedereen die een faxbericht verstuurt naar de FRITZ!Box en die je wilt doorgeven aan de geadresseerden waaraan je een faxbericht verstuurt. Je kunt bijvoorbeeld je telefoonnummer of je naam invoeren.

  Belangrijk:Veel geadresseerden blokkeren faxberichten zonder identificatie om ongewenste reclame te voorkomen.

Doorsturen via e-mail en opslaglocatie selecteren

 1. Selecteer het doorsturen via e-mail en de opslaglocatie:
  • "Forward by e-mail"
   • Faxberichten die je verstuurt en ontvangt, worden automatisch doorgestuurd naar een of meer e-mailadressen. Meerdere e-mailadressen worden van elkaar gescheiden door een komma en zonder een spatie tussen de adressen.

    Voorbeeld:
    jan@modaal.nl,erica@modaal.nl

  • "Do not save"
   • Faxberichten worden niet opgeslagen op een extern USB-opslagmedium. Je kunt deze optie alleen selecteren als het doorsturen via e-mail is ingeschakeld.
   • Als het doorsturen van een faxbericht naar de e-mailserver mislukt en het faxbericht niet aanvullend op een opslagmedium wordt opgeslagen, dan gaat de fax verloren en wordt de faxfunctie uitgeschakeld. Hierdoor wordt voorkomen dat de afzenders positieve ontvangstbevestigingen ontvangen voor faxberichten die verloren zijn gegaan, omdat het doorsturen per e-mail niet mogelijk is. De faxfunctie wordt pas opnieuw ingeschakeld als het weer mogelijk is e-mails te versturen of als de FRITZ!Box opnieuw wordt opgestart.
  • "Save on the USB storage medium"
   • Ontvangen faxberichten worden opgeslagen op een USB-opslagmedium dat is verbonden met de USB-poort van de FRITZ!Box. Verstuurde faxberichten worden niet opgeslagen.
   • Als je het USB-opslagmedium later wilt loskoppelen of de functie "USB Remote Connection" wilt inschakelen, moet je deze optie eerst weer uitschakelen. Anders leidt dit fouten bij het ontvangen van faxberichten, omdat de faxen niet meer kunnen worden opgeslagen.
 2. Klik op "Next".

E-mailaccountgegevens invoeren

In de volgende stap word je mogelijk gevraagd diverse gegevens van je e-mailaccount in te voeren. Deze informatie is noodzakelijk als je wilt dat de FRITZ!Box nieuwe faxberichten kan versturen via e-mail wanneer de push-service nog niet is geconfigureerd. Voer de gegevens van het e-mailaccount dan als volgt in:

Opmerking:Je kunt de gegevens van het e-mailaccount altijd wijzigen onder "System > Push-Service > Sender" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

 1. Als afzendernaam is al "FRITZ!Box" ingevuld. Voer een naam naar keuze in of behoud deze naam.
 2. Voer in het veld "E-mail return address" het e-mailadres in waarmee om de e-mails moeten worden verstuurd.
 3. Voer de naam in van de SMTP-server van je e-mailprovider. Als de SMTP-server niet de standaardpoort 25 gebruikt, moet je ook het poortnummer invoeren.

  Voorbeeld:
  De naam van de SMTP-server is smtp.de.post.net en de SMTP-server gebruikt poort 599. In dit geval voer je het volgende in: smtp.de.post.net:599

  Opmerking:Uitgaande e-mails worden verstuurd via de SMTP-server (SMTP = Simple Mail Transport Protocol). De naam en het poortnummer van de SMTP-server krijg je van je e-mailprovider.

 4. Als de SMTP-server voor het aanmelden de e-mailgebruikersnaam nodig heeft, schakel je de instelling "e-mail user name" in en voer je de gebruikersnaam voor e-mail in.
 5. Als de SMTP-server een wachtwoord nodig heeft, voer je het wachtwoord in en bevestig je dit in het volgende veld.
 6. Klik op "Next".

Telefoonnummers toewijzen

 1. Definieer vervolgens het telefoonnummer voor de faxfunctie. Als je telefoonnummers inschakelt, beantwoordt het faxapparaat alle oproepen naar deze nummers, zodat je niet meer kunt worden gebeld op deze nummers. Of je telefoonnummers moet in schakelen, hangt af van je keuze of je faxberichten wilt kunnen ontvangen en/of versturen.
 2. Wanneer je faxberichten wilt versturen en ontvangen, schakel dan ten minste één telefoonnummer in, waarmee je faxberichten wilt versturen. Het/de telefoonnummer(s) wordt/worden dan ook gebruikt om faxberichten te ontvangen.
  • Wanneer je alleen faxberichten wilt ontvangen, heb je twee mogelijkheden:
   1. Óf: je schakelt een of meerdere telefoonnummers in. De fax neemt alleen oproepen aan deze telefoonnummers aan en faxberichten worden automatisch ontvangen.
    • Óf: je schakelt geen telefoonnummers in. Voor het ontvangen van faxberichten wordt dan automatische faxdetectie gebruikt. Faxdetectie werkt alleen als een antwoordapparaat van de FRITZ!Box de oproep aanneemt. Configureer het antwoordapparaat zo dat dit de oproep aanneemt na 10 tot 25 seconden. De wachttijd voor het aannemen van een oproep mag niet te lang zijn, omdat inkomende faxberichten anders ophangen. Selecteer niet de bedrijfsmodus "greeting only". In deze bedrijfsmodus is het tijdsinterval te kort om faxberichten te detecteren. De opname wordt verwijderd zodra de oproep wordt herkend als faxbericht.
  • Het is niet mogelijk de FRITZ!Box te configureren om uitsluitend faxberichten te versturen. Voor het versturen van faxberichten moet je minimaal één telefoonnummer inschakelen die dan wordt gebruikt om faxberichten te ontvangen.
 3. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Opmerking:Als je een faxoproep aanneemt met een telefoon die met de FRITZ!Box is verbonden, kun je de oproep doorverbinden naar een antwoordapparaat van de FRITZ!Box. Het antwoordapparaat stuurt de oproep automatisch door naar de geïntegreerde fax, zodra de oproep wordt herkend als faxbericht.

3 Faxontvangst over verschillende e-mailaccounts verdelen

Als je meerdere telefoonnummers hebt gedefinieerd voor de ontvangst van faxberichten, dan kun je aan elk telefoonnummer een ander e-mailadres toewijzen waaraan faxberichten worden doorgestuurd:

Opmerking:Faxberichten die vanaf een telefoon dat is verbonden met de FRITZ!Box worden doorgestuurd naar een antwoordapparaat, worden doorgestuurd naar het/de e-mailadres(sen) dat/die je hebt toegewezen aan het eerste faxnummer.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de faxfunctie.
 4. Klik op het tabblad "Properties".
 5. Voer de e-mailadressen voor de verschillende telefoonnummers in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.